Publicerad 2017-03-30

Miljöministern lyfte nyttan av forskning på Mistrabesök

Ännu mer miljöforskning i linje med Mistras satsningar. Det var önskemålet från miljöminister Karolina Skog när hon besökte Mistra i början av mars. Ett extra forskningsbehov såg hon kring hållbar kemikalieanvändning.

Den 9 mars tog Mistra emot en delegation från Miljö- och energidepartementet med miljöminister Karolina Skog i spetsen. Mistras programansvariga fick tillfälle att berätta om stiftelsens arbetssätt och gav exempel på några av de pågående forskningsprogrammen. VD Åke Iverfeldt gav en överblick över Mistras hållbara kapitalförvaltning.

Regeringens politik och behov av forskning diskuterades också. Miljöministern ser behov av mer forskning kring plast, cirkulär ekonomi, delningsekonomin och hållbar stadsutveckling. Karolina Skog är ofta tydlig med att alla beslut ska vila på solid vetenskaplig grund, något hon upprepade under besöket på Mistra.

Om Karolina Skog fick önska så skulle hon dessutom gärna se ett Mistraprogram om hållbar kemikalieanvändning någon gång i framtiden.