Publicerad 2016-03-03

Miljösäkert flamskydd uppmärksammas som gott exempel

En smart flamskyddad plast som inte behöver miljöfarliga tillsatser får mycket lovord. Den nya lösningen är utvecklad inom Mistra Innovation och kan bidra till mindre kemisk belastning både i miljön och för hälsan.

Paxymer är ett halogenfritt flamskyddsmedel som utvecklats inom projektet FlameR. Mycket av den plast som säljs idag innehåller flamskyddsmedel som gör den mindre lättantändlig. Problemet är att flera flamskyddsmedel är giftiga och långlivade i naturen. De skadar både människor och miljö.

I en ny rapport från organisationen ChemSec som arbetar för att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier från samhället lyfts Paxymer fram som ett av flera goda exempel på att det ofta är en god affär med substitution, det vill säga att byta ut miljöfarliga ämnen mot mindre miljöpåverkande alternativ.

FlameR var ett av projekten som valdes ut i Mistra Innovations utlysning 2013 till mindre företag med idéer om smarta produkter och tjänster som löser olika miljöproblem. Inom projektet har giftfri flamskyddad polypropen och polyeten utvecklats. Idén bygger på att den brinnande plasten får en skyddande förkolning på ytan och därmed begränsas branden. Patentet för Paxymer godkändes i USA förra året som en viktig del i att föra ut den flamskyddade plasten i världen.