Publicerad 2017-11-03

This post is also available in English

Miljöstrateg ny medarbetare på Mistra

Mistra har fått en ny medarbetare - Åsa Moberg. Hon har en bred erfarenhet inom livscykelanalys, digitalisering för hållbar utveckling, cirkulära flöden och andra hållbarhetsfrågor.

Åsa Moberg har under hela sin karriär arbetat med frågor som ligger mycket nära Mistras områden. Hon är utbildad systemekolog, har arbetat på Innventia, KTH och IVL, har doktorerat inom miljöstrategisk analys och är docent i miljö- och hållbarhetsbedömning.

Trots det har hon aldrig varit verksam inom något Mistra-program.

– Det är kanske lite märkligt med tanke på vad jag har gjort, men min forskning har alltid finansierats av andra finansiärer. Men jag har haft koll på vad Mistra gör, och kände att ett arbete på Mistras kansli skulle passa mig bra. Jag gillar att Mistra har ett helhetsperspektiv, och fokuserar på intressanta frågeställningar som med fördel hanteras genom tvärdisciplinär samverkan.

Första arbetsinsatsen var under årets Almedals-vecka men i praktiken har Åsa varit i tjänst sedan i mitten av augusti. Åsa har tagit över programansvaret för Mistra Closing the Loop och kommer att arbeta med frågor som rör Mistras ägarstyrning.

– Det är ett område som jag inte har arbetat med tidigare men som jag är tycker är spännande och viktigt.

Andra arbetsuppgifter under den närmaste tiden blir att undersöka förutsättningar för nya forskningssatsningar. Mest konkret just nu är ett möjligt program inom idrott och friluftsliv där Åsa håller på att sätta ihop en internationell arbetsgrupp som ska bidra med kunskap och idéer.