Publicerad 2016-06-16

Miljövård på vetenskaplig grund får internationellt möte i Stockholm

Sedan början av 2000-talet har intresset för evidensbaserad miljövård ökat. Efter sommaren samlas forskare, miljövårdande myndigheter och intresseorganisationer till en konferens för att dela kunskaper och erfarenheter.

I augusti arrangeras en internationell konferens om hur vetenskap kan bidra till en bättre miljövård. Bakom konferensen står bland annat Mistras råd för evidensbaserad miljövård, Mistra EviEM.

– Hur ska forskningsresultat på miljöområdet komma till nytta och hur ska vi kunna veta vilka forskningsresultat vi kan lita på? Vi behöver fortsätta att utveckla bra utvärderingmetoder tillsammans med forskare och beslutsfattare, säger Sif Johansson, chef för Mistra EviEM.

Mistra EviEM ingår i det internationella nätverket CEE, Collaboration for Environmental Evidence, som samlar forskare och beslutsfattare som arbetar för en hållbar miljö genom att sammanställa evidens om olika ämnen inom miljöpolitik och miljövård. Temat för den första årliga CEE-konferensen, som hålls vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 25–27 augusti, är Better Evidence, Better Decisions, Better Environment.

Den tre dagar långa konferensen kommer bland annat bestå av en rad workshops, exempelvis hur man praktiskt genomför systematiska utvärderingar och hur arbetet kan underlättas med datorns hjälp och olika mjukvaror. Oavsett om man är forskare eller miljövårdare finns mycket att lära sig från sättet att genomföra systematiska utvärderingar, säger Sif Johansson.

– Våra utvärderingar är underlag till beslut om åtgärder för en bättre miljö. Det genomförs många, ofta kostsamma, miljöförbättrande åtgärder, men hur ofta utvärderar vi kunskaper om effekter av olika åtgärder innan vi fattar besluten?

En av huvudtalarna vid konferensen är Andrew Pullin professor vid Bangor University i Storbritannien. Han var den som i början av 2000-talet översatte utvärderingsmetoder inom evidensbaserad medicin, till att fungera även på miljöområdet. Talarlistan omfattar även representanter från olika myndigheter, exempelvis Hans Bruyninckx från Europeiska miljöbyrån, EEA, och Anna Jöborn från Havs- och Vattenmyndigheten.

En fråga om blir belyst under konferensen handlar om hur inte bara naturvetenskap men också samhällsvetenskapliga forskningsresultat kan ligga till grund för miljövårdande insatser. Det kommer Sandy Oliver, professor vid EPPI-Centre i London att tala om.

– Hon jobbar med systematiska utvärderingar som också inkluderar samhällsvetenskaplig forskning. Ska vi komma någonvart med miljöarbetet måste vi utvärdera forskning om effekterna av policyer och om människors attityder och beteende, säger Sif Johansson.