Publicerad 2021-04-01

This post is also available in English

Mistra Dialog-webbinarium: Framtidens mat

Utmaningar inom klimat och biologisk mångfald ställer frågan om vårt nuvarande livsmedelssystem på sin spets. För att möta utmaningarna behöver produktion och konsumtion av mat förändras i grunden. Vilka är problemen och utmaningarna? Vilka konsumentbeteenden kan främjas? Och hur kan hållbara investeringar förflytta oss i rätt riktning? Varmt välkommen på Mistra och Swesifs webbinarium Framtidens mat.

Datum: 6 maj 2021

Tid: 10.00-11.15

Plats: Zoom

Vårt nuvarande livsmedelssystem står för en stor del av de globala växthusgasutsläppen. En tredjedel av världens odlade mat blir till matavfall. Och livsmedelsproduktion och markanvändning leder till förlust av biologisk mångfald, föroreningar och negativ miljöpåverkan på mark och vatten. För att möta utmaningarna behöver sättet vi producerar och konsumerar mat förändras i grunden.

Med utgångspunkt i Mistras forskningsprogram Mistra Food Futures och Mistra Sustainable Consumption får du en överblick över livsmedelssektorns struktur – dess utmaningar och potential ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi borrar också djupare i hur vi åstadkommer en hållbar matkonsumtion, konsumentbeteende, samt hinder och möjligheter för att skala upp olika initiativ och strategier. Dessutom diskuteras förutsättningar för hållbara investeringar i livsmedelssektorns olika delar.

Varmt välkommen på Mistra Dialog-webbinariet Framtidens mat som arrangeras av Mistra och Swesif.

Sessionen hålls på svenska i Zoom och du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till talarna under webbinariets gång.

 

Anmäl dig här!

 

Talare:

 

Helena Hansson

Professor vid SLU och programchef Mistra Food Futures

 

 

 

Åsa Svenfelt

Docent vid KTH och programchef Mistra Sustainable Consumption

 

 

 

Beatrice Crona

Docent vid Stockholm Resilience Centre och ledare för arbetspaket inom Mistra Food Futures

 

 

 

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder

 

 

 

 

Moderator:

 

Anders Sahlman

Melker Media

 

 

 

 

Kontakt:

 

Linda Bell

Programansvarig Mistra

linda.bell@mistra.org

 

 

Håll dig uppdaterad om kommande utlysningar, webbinarier, forskningsresultat och aktuella miljönyheter.

Prenumerera på Mistras nyhetsbrev här!