Publicerad 2018-09-26

This post is also available in English

Mistra EviEM presenterar sin forskning i magasin

Magasinet, Kunskap & Förändring, som ges ut av Mistra EviEM lyfter fram värdet av systematiska miljöutvärderingar. Bland annat i ett reportage om hur vägkanter ska skötas för att värna hotade blommor och pollinatörer.

Mistra EviEM har precis ett ut ett magasin med namnet Kunskap & Förändring. Här kan den som vill läsa om vilken brittisk jordbruksfågel som är vanligast inom lyriken. Vilken det är avslöjar vi inte här.

Men här finns även mer djupsinniga artiklar. I en av dem berättar Katherine Richardson, amerikanskfödd havsforskare med starka känsloband till Norden, om sina influenser och känslointryck och varför politiker inte bör förlita sig på enstaka forskningsresultat.

I ett annat reportage menar Kjell Asplund att vetenskapen är viktig som beslutsunderlag, men den är långt ifrån allt.

Kjell Asplund har både granskat Macchiariniskandalen vid Karolinska sjukhuset och varit drivande för att miljövården ska använda sig av systematiska utvärderingar.

– Systematiska utvärderingar bidrar både till bättre beslut och till att motverkar den personkult som fick sådana katastrofala följder vid Karolinska.

Vi får veta att miljöminister Karolina Skog menar att vi inte hade haft någon miljöpolitik om inte forskare varit aktiva i samhällsdebatten.

– Glöm inte bort att också känslor styr våra beslut, menar hon.

Hela magasinet Kunskap & Förändring hittar du här.

Text: Per Westergård