Publicerad 2018-03-21

This post is also available in English

Mistra EviEM vill förenkla utvärderingar av forskningsresultat

Internationella programmerare har bjudits in till Stockholm för en tre dagars workshop, en så kallad hackathon. Uppdraget är att hjälpa Mistra EviEM att förenkla systematiska utvärderingar av forskningsresultat.
– Vi vill korta ner arbetstiden som krävs för att genomföra systematiska utvärderingar och automatisera arbetet så mycket som möjligt. Om systematiska utvärderingar blir enklare, blir också metoden tillgänglig för fler, säger projektledaren Neal Haddaway.

Kan en grupp datorprogrammerare underlätta och förbättra den evidensbaserade miljövården? Det hoppas Neal Haddaway, projektledare vid Mistra EviEM och forskare vid Stockholm Environment Institute. Han har tillsammans med Martin Westgate, biolog vid Australian National University, tagit initiativ till EviEM Hackathon, som går av stapeln 23–25 april vid Stockholm Environment Institute.

– Vi vill korta ner arbetstiden som krävs för att genomföra systematiska utvärderingar och automatisera arbetet så mycket som möjligt. Om systematiska utvärderingar blir enklare, blir också metoden tillgänglig för fler, säger han.

Intresset att delta har varit stort. Detta trots att deltagarna inte får någon ersättning, utöver resor, logi och mat som bekostas av Mistra EviEM och Australian National University som står som samarrangörer. Genom marknadsföring under vintern, framför allt via Facebook och Twitter, anmälde över femtio personer sitt intresse.

– Det överträffade våra förväntningar med råge, säger Neal Haddaway.

Totalt har 29 personer bjudits till Stockholm. De flesta är programmeringskunniga, många har också ytterligare något specialområde, exempelvis psykologi, medicin, datavetenskap och biologi. Den geografiska spridningen hos deltagarna, som kommer både från akademi och näringsliv, är stor – Chile, Singapore, Nepal, Sydafrika och Storbritannien är några exempel på representerade länder.

– Deltagarna ska brainstorma tillsammans. Innan de kommer hit får de läsa in sig om systematisk utvärdering och vilka behov som finns. Väl på plats kommer de att koda och utveckla ny mjukvara, i små grupper eller individuellt, säger Neal Haddaway.

Systematisk utvärdering är en metod att översätta forskningsresultat till evidensbaserade råd och policyrekommendationer till beslutsfattare. Metoden har funnits länge inom medicin, men har börjat tillämpas allt mer inom andra vetenskapsfält. Mistras råd för evidensbaserad miljövård, Mistra EviEm, har gjort ett antal utvärderingar av miljöforskning sedan 2012. Arbetet är dock mycket resurskrävande – tusentals artiklar och rapporter ska samlas in och analyseras och dessutom måste alla steg i processen redovisas. En utvärdering kräver ett flertal experter och kan ta flera år att slutföra.

Redan idag finns en olika datorbaserade hjälpmedel. Men de är alla kommersiella och dyra att använda, konstaterar Neal Haddaway. Dessutom är koden inte öppen, så ingen kan vidareutveckla programmen.

– En förutsättning för vår hackathon är att de program som kommer fram inte får göras kommersiella. Programmen måste skrivas med öppen källkod. Vi vill att nya datorverktyg ska komma hela samhället till del.

EviEM Hackathon är det första i sitt slag, men Neal Haddaway hoppas att evenemanget ska bli återkommande och har redan börjat planera för en ny hackathon 2019.

Text: Henrik Lundström