Publicerad 2017-11-03

Mistra flyttar till Sveavägen

I mitten av december flyttar Mistra från Gamla Brogatan där stiftelsen suttit sen allra första början. Den nya adressen blir Sveavägen 25.

Bakgrunden till flytten är att Mistra är uppsagda från de nuvarande lokalerna i och med att hela fastigheten ska byggas om till hotell.

Även om flytten inte sker på Mistras initiativ har allt löst sig på ett bra sätt.

– Vi har hittat en lokal som uppfyller de flesta av våra krav, ett av dessa var att den skulle ligga centralt i Stockholm. Det är viktigt eftersom vi vill vara en mötesplats och har många besökare som kommer resande från olika delar av världen. Även om de nya lokalerna ligger lite längre bort från centralstationen är det inte värre än att de flesta kan ta sig dit gående, säger Åke Iverfeldt på Mistra.

Fördelen med den nya lokalen är den ligger i en fastighet som har miljömärkningen LEED Guld, vilket är ett internationellt etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader.

– Lokalerna är något mindre jämfört med våra nuvarande vilket betyder att vi i fortsättningen kommer att arbeta i ett öppet och effektivt kontorslandskap.

Just nu pågår förberedelser inför flytten. Mistra siktar på en så resurseffektiv inredning som möjligt, därför är ambitionen att behålla så mycket som möjligt av det nuvarande möblemanget. I de fall det behövs nytt möblemang, satsar man på inredning tillverkad med återvunna material och försöker så lång det går att hitta second hand-möbler.

Från den 18 december finns Mistra på Sveavägen 25. Telefonnummer och epostadresser ändras inte.