Publicerad 2016-03-03

Mistra ger stöd till nyanlända akademiker

Det stora antalet flyktingar som har kommit till Sverige under de senaste åren får nu Mistra att agera. Personer med någon form av akademisk bakgrund erbjuds nu praktikplats hos de forskningsprogram som stiftelsen finansierar.

När Mistras styrelse samlades i december i fjol var flyktingsituationen på allas läppar. Sedan tidigare finns planer på att starta ett forskningsprogram med fokus på geopolitik där migrationsfrågor kan komma in.

– Den allmänna känslan var att det är en viktig satsning, men att den inte skulle kunna bidra till att hantera den akuta situation som Sverige är mitt uppe i just nu. Därför ville styrelsen även göra något som kunde få effekt här och nu, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Idén som beslutades var att erbjuda flyktingar med någon form av akademisk bakgrund, men som ännu inte har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, en möjlighet att praktisera i något av Mistras pågående forskningsprogram, inom etablerade centrumbildningar eller i nära anslutning till dessa.

Bidrar till handledning

Mistras program och centrumbildningar kan nu börja leta efter lämpliga personer. Någon exakt kravprofil finns inte, förutom att de personer som kan komma ifråga ska ha en akademisk bakgrund och bör delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Genom att delta i etableringsprogrammet får personerna rätt till ersättning från Försäkringskassan för sitt uppehälle. Mistra bidrar med medel till handledning och andra kostnader för att ta hand om praktikanterna.

I nuläget går det inte att bedöma hur många personer som kommer att erbjudas en praktikplats.

– Vi räknar kanske inte med att hitta högkvalificerade professorer bland flyktingarna. Däremot vet vi att många av de som nu kommer hit har utbildning eller yrkeserfarenheter som kan vara intressanta för programmen.

Till nytta för båda parter

Tanken är att satsningen ska vara till nytta för båda parter. Vinsten för den som erbjuds en praktikplats är en chans att visa upp vad han eller hon kan, och därmed få möjlighet att snabbare etablera sig i det svenska samhället.

– Än så länge har vi inte fått in någon ansökan men vi har fått många frågor från programansvariga och jag vet att flera av dem letar efter lämpliga personer. Vilka dessa är avgör programmen själva. Hittar de någon med rätt kvalifikationer gör de sedan bara en enkel ansökan så beviljar vi medel, säger Thomas Nilsson.

Mistra är även öppna för att diskutera andra typer av stöd till akademiker som är på flykt eller befinner sig i riskområden. Det kan till exempel gälla finansiering av stipendium för forskare som behöver en fristad i Sverige eller aktiviteter för nyanlända i väntan på besked om uppehållstillstånd. Allt måste dock ske inom ramen för program eller centrum finansierade av Mistra.

Text: Per Westergård