Publicerad 2018-06-25

Mistra i Almedalen 2018

Följ gärna MIstra i Almedalen 2018, här är arrangemang där några av våra satsningar medverkar.

Söndag 1 juli

13.30 – 14.30 Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med?
De globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskapsproduktion. Komplexa problem behöver lösas inom samarbeten som utvecklas mellan akademi och samhällets aktörer. Men hur förbereds universitetens studenter, lärare och samhällets parter för att kunna möta dessa samhällsutmaningar tillsammans?

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen H553
Arrangör: Mistra Urban Futures m fl.

15.00 – 16.00 Hur är det rätt att bygga tätt?
Vi behöver fler bostäder i våra städer och förtätningen har ökat senare år – framför allt i större städer. Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika typer av förtätning? Och hur förenar vi kraven på effektiv markanvändning samt ett gott stadsliv utifrån olika aktörers behov och perspektiv?

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen H553
Arrangör: Mistra Urban Futures m fl.

Måndag 2 juli

08.30 – 10.00 Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten
Risk och lönsamhet – två sidor av samma mynt, vad får företagen att agera snabbare? Vilket ansvar har politiken för den hållbara samhällsomställningen? Vilket ansvar har industrins olika sektorer? Kan individen agera och fatta hållbara beslut utan politikens stöd? Är hållbarhet valvinnarfrågor?

Plats: Landshövdingens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics mfl

Plast, thailandsresor och vår långsiktiga överlevnad

13.00 – 16.15 Ryms plast i ett hållbart kretslopp och hur ofta kommer vi kunna flyga till Thailand? Välkomna till en eftermiddag med fyra fristående seminarier där forskare diskuterar konsumtion, miljö och affärsmöjligheter.

13.00 – 13.30 Konsumtionens skuggplatser
Hur påverkar vår konsumtion andra platser och andra delar av världen?

13.45 – 14.45 Life in plastic, is is fantastic? Ett hållbart system för plast till 2030
Vilka problem skapar plasten och vilka lösningar finns?

14.30 – 15.15 Thailandsresa och kravmärkt – om hållbar konsumtion
Varför konsumerar vi så mycket? Vad kan förändra detta och hur ser en verkligen hållbar konsumtion ut?

15.30 – 16.15 Affärsmöjligheter utan ökad konsumtion
VI tittar framåt på 2030. Kan forskning, industri och samhälle skapa en mer resurseffektiv, cirkulär och konkurrenskraftig ekonomi?

Plats: Clematishuset, Strandgatan 20
Arrangör: Mistra, Mistra REES, Mistra Sustainable Consumption, Mistra Future Fashion, The Seed Box, Mistra Carbon Exit, Mistra STEPS, Misum

Tisdag 3 juli

13.30 – 14.30 Vad ska Google och Baidu styra i trafiksystemet? Vilken är det offentligas roll?
Digital plattformsteknik ger goda möjligheter att nå hållbarhetsmål i trafiksystemet, med nya tjänster för tillgänglighet och mobilitet. Tekniken väcker dock frågor om rätten till personlig trafikdata och vilka mål som uppfylls av de nya tjänster som kommer transformera vårt sätt att förflytta oss.

Plats: Teaterskeppet, Lilla matsalen
Arrangör: Mistra SAMS

16.00 – 17.30 Fake eller fakta om mat?
Vi zoomar in diskussionen om fake news, matmyter och ifrågasättande av etablerad kunskap på matområdet. Vem kan man lita på? Hur kan vi fatta kloka beslut, när vi inte har tid eller kunskap nog att ta reda på vad som är fakta eller fake?

Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24
Arrangör: SLU, medverkan av Mistra Biotech

Onsdag 4 juli

10.00 – 11.00 Omställning till hållbar plast – vad, hur och vem
Plast är ett mångsidigt material med utmärkta funktionaliteter som gör att det bidrar till hållbarhet i en lång rad tillämpningar. Samtidigt finns problem med fossil råvara, nedskräpning och varierande återvinningsbarhet. Men vad är hållbar plast, hur kommer vi dit och vem gör så att det händer?

Plats: Hästgatan 13
Arrangör: Mistra STEPS

Torsdag 5 juli

10.30 – 11.30 Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region?
Urbaniseringen fortsätter och storstäderna är viktiga tillväxtområden. Men är det så att storstäderna också behöver avlastning? För att nå ökad hållbarhet och samtidigt skapa livskraftigare regioner behöver vi satsa mer på alla typer av städer och samhällen utmed järnvägsnäten. Hur gör vi det?

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen H553
Arrangör: Mistra Urban Futures m fl.