Publicerad 2018-03-21

This post is also available in English

Mistra Innovation har gett småföretag innovationskraft

Mistra Innovations andra programperiod närmar sig slutet, men förhoppningar finns om att Mistras styrelse i höst ska ge klartecken för en satsning med liknade inriktning.
– Genom Mistra Innovation har små- och medelstora företag fått möjlighet att utnyttja sin innovationskraft för att få fram nya miljövänliga produkter och lösningar, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Mistra Innovation skiljer sig från alla andra program som Mistra finansierar. Dels för att stiftelsen administrerar programmet på egen hand, dels för att pengarna går till småföretag med konkreta idéer om hur miljön ska kunna förbättras.

– Av de 24 projekt som ingår i programmet är 15 nu avslutade och flera av dem har resulterat i kommersiella produkter eller lösningar som påverkar miljön på ett positivt sätt, säger Lars Frenning, programdirektör för Mistra Innovation.

Fortfarande är nio projekt igång men de kommer att avslutas i år och under nästa år.

– Samtliga projekt inom Mistra Innovation har hållit en hög kvalitet, det gäller även de som inte har nått alla uppsatta mål.

En förklaring till de goda resultaten är, menar Lars Frenning, det nålsöga som de sökande måste ta sig igenom innan de får stöd.

– En del företag har klagat över att våra krav är så höga, men de som klarar kraven har fått mellan fem och tio miljoner kronor till sina projekt. En tillräckligt stor summa för att de ska orka ta sina projekt från idé till mer eller mindre färdiga produkter.

Att gå den motsatta vägen och mer lättvindigt dela ut mindre belopp till en lång rad olika projekt är en sämre lösning, menar Lars Frenning.

– Pytsar man ut småsummor lite här och där är det nästan omöjligt för mindre företag att klara av att få fram några vettiga resultat. I värsta fall kan ett för ambitiöst projekt med för liten budget hota ett företags överlevnad.

Ett annat krav för att få medel från Mistra Innovation är att företag och högskolor samarbetar inom projekten. För de deltagande lärosätena innebär det att de kan arbeta med verklighetsbaserad utveckling vilket i sin tur har resulterat i ett antal doktorander. Medan de småföretag som är med får tillgång till kunskap som de normalt inte har.

Under de kommande månaderna ska Mistra Innovations arbete och resultat utvärderas. Både de enskilda projekten och programmets hela organisation.

– Det har kommit fram ett antal bra produkter inom programmet, men det finns även exempel på goda idéer som inte har kommit i mål. När vi nu utvärderar resultaten hoppas vi kunna identifiera vilka faktorer som ger framgång, men viktigare ändå är att förstå vad som gör att några projekt inte har lyckats nå sina mål. Förhoppningen är att vi på så sätt ska kunna rätta till fel och brister och därmed nå ännu bättre resultat i kommande program, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

När utvärderingarna är klara i slutet av september är det upp till Mistras styrelse att bestämma vad som ska hända, men Christopher Folkeson Welch hoppas och tror att det blir någon form av fortsättning.

Att det finns behov av ett program som vänder sig till små och medelstora företag tvekar han inte på.

– De har normalt få kontakter med högskolor och universitet vilket gör att de har svårt att hålla sig uppdaterade om de senaste vetenskapliga rönen. Genom Mistra Innovation, eller ett liknande program, kan Mistra ge dem förutsättningar att använda sin innovationskraft till att få fram nya miljövänliga produkter och lösningar.

Ett av de företag som har ansvarat för ett projekt är Winfoor AB. Tillsammans med Lunds tekniska högskola och Marstrom Composite har de inom ramen för ett projekt som har gått under namnet TriBlad utvecklat en teknik som gör det möjligt att bygga rotorblad till vindkraftverk med fackverksteknik. Poängen med det är att vikten reduceras med upp till 80 procent vilket i sin tur gör det möjligt att tillverka rotorblad som är både längre och starkare än vad som är möjligt idag.

– Att vi fick en möjlighet att driva vårt projekt inom Mistra Innovation har varit värdefullt för oss. På så sätt har vi fått tillgång till både djuplodande vetenskapligt kunnande från Lunds tekniska högskola och den kompetens som ett tillverkande företag som Marstrom Composite har. Båda dessa kontakter har varit avgörande för att vi har kunnat komma dit vi är idag, säger Rikard Bertilsson på Winfoor AB och projektledare för TriBlad.

Projektet har ännu inte resulterat i en färdig produkt men de har ändå tagit betydande steg närmare marknaden.

– De framsteg vi har gjort inom projektet har öppnat upp för att vi har kunnat söka nya pengar för att kunna bygga en större prototyp. Även här har Mistras stöd varit viktigt, säger Rikard Bertilsson.

Text: Per Westergård