Publicerad 2015-04-01

Mistra med och stakar ut framtiden

Åke Iverfeldt ingår i regeringens nyinrättade framtidskansli som ska bidra med kunskap om hur Sverige kan få en hållbar och konkurrenskraftig utveckling. Dialogen mellan näringsliv, forskare och civilsamhälle ska hjälpa till att definiera utmaningar inom miljö, arbete och välfärd samt peka ut möjliga lösningar.

Många avgörande framtidsfrågor kräver bred analys av de problem vi står inför och långsiktiga lösningar som spänner över flera samhällssektorer. Utmaningarna handlar om grön omställning, globalt samarbete, ge fler människor jobb, fördela resurser på ett rättvist sätt samt demografi och välfärd.

Framtidskansliet ska stödja regeringen i det här arbetet. Framtidsminister Kristina Persson tillsatte i början av året kansliet, som samlats i grupper inom tre teman: Grön omställning och konkurrenskraft, Arbetet i framtiden och Global samverkan. I dessa ingår representanter från näringsliv, organisationer och akademi för att diskutera och utveckla framtidens policy.

Deltagande från Mistra

Mistras vd Åke Iverfeldt ingår som expert i gruppen som arbetar med grön omställning och konkurrenskraft, dessutom är SEB-ekonomen Klas Eklund som ingår i Mistras styrelsen ordförande för analysgruppen Arbete i framtiden.

Analysgrupperna ska identifiera utmaningar och problem, formulera visioner och ta fram förslag till prioriterade åtgärder inför kommande mandatperioder. Grupperna ska under året ta fram förslag till det så kallade Framtidsrådet, som nyligen inrättats och leds av statsminister Stefan Löfven och Kristina Persson. I rådet ingår också Per Bolund, Anna Johansson, Åsa Romson och Ardalan Shekarabi.