Publicerad 2017-11-03

This post is also available in English

Mistra medverkar på FN:s klimatmöte i Bonn

Klimatanpassning är ett gemensamt ansvar som kräver internationella åtgärder. Det budskapet vill Mistra Geopolitics trumma in hos deltagarna vid FN:s klimatmöte i Bonn i november.

I november anordnas FN:s klimatmöte i tyska Bonn. Bland de officiella sidoeventen står Mistra som arrangör av två seminarier. Forskare vid Stockholm Resilience Centre presenterar bland annat en ny handlingsplan som inom tre år ska vända utsläppskurvan nedåt och på sikt nå globala nollutsläpp av växthusgaser år 2050.

Även nystartade forskningsprogrammet Mistra Geopolitics reser till Bonn med flera forskare, bland dem Magnus Benzie vid Stockholm Environment Institute. Han ser mötet som ett utmärkt tillfälle att diskutera de frågeställningar som är centrala för programmet: Hur ser dagens och framtidens gränsöverskridande klimateffekter ut? Vilka är mest utsatta? Vilka aktörer bör göra vad?

– Vi arrangerar ett officiellt sidoevent med paneldebatt för att diskutera en av de viktigaste delarna i Parisavtalet; nämligen det globala målet om klimatanpassning. Vi vill öka fokus på dessa viktiga frågor, och på klimatmötet i Bonn får vi nu möjligheten att vända oss till en internationell publik, säger Magnus Benzie.

För att nå Parisavtalets målsättning – att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader – har länder åtagit sig att göra utsläppsminskningar. Lika viktigt är åtgärder för att anpassa samhällen till de klimatförändringar som inte går att undvika, det som kallas klimatanpassning. Klimatförändringar påverkar migrationsströmmar, urholkar globala ekosystem med konsekvenser för matförsörjningen och har haft återverkan på världens finansmarknader, konstaterar Magnus Benzie.

– För närvarande fokuserar klimatanpassning mycket på lokala effekter och åtgärder. Men eftersom vi nu ser gränsöverskridande klimateffekter som omfattar många länder räcker det inte längre, säger Magnus Benzie.

Parisavtalet från 2015 sätter för första gången upp en global målsättning för klimatanpassning. Avtalet deklarerar att klimatanpassning är en global utmaning, som kräver globala åtgärder och globalt förvaltarskap. Hur dessa skrivningar ska tolkas och realiseras blir en mycket viktig diskussionspunkt under mötet, konstaterar Magnus Benzie.

– Vi vill påverka diskussionen så att parterna också uppmärksammar de gränslösa risker som klimatförändringen medför. Förhoppningsvis belyser det vårt ömsesidiga beroende av varandra och vikten av solidaritet. Det kommer att krävas internationellt samarbete för att klimatanpassning på global nivå ska bli framgångsrik.

För forskarna inom Mistra Geopolitics, som studerar samspelet mellan geopolitik, säkerhetsfrågor och globala miljöförändringar, är behovet av internationellt samarbete uppenbart. Kan Magnus Benzie och hans kollegor lyfta fram budskapet under klimatmötet är han nöjd. Men Magnus Benzie poängterar att han och hans kollegor också är i Bonn för erfarenhetsutbyte och för att dela mötesdeltagarnas tankar och åsikter på hemmaplan.

– Att samla representanter för olika länder, internationella organisationer, näringsliv och andra forskare ger oss en chans att diskutera idéer som kommer att forma den forskning vi ska genomföra inom programmet de kommande åren.