Publicerad 2015-04-01

Mistra på konferens om EU:s framtid

På den stora konferensen CEPS Ideas Lab i Bryssel avhandlades en bred palett av policyfrågor under rubriken More or less Europe? Mistra medverkade i diskussionerna om EU:s roll och arrangerade klimatsessioner som fångade upp den senaste utvecklingen inom området.

CEPS, Centre for European Policy Studies, är en av Bryssels mest inflytelserika tankesmedjor. I slutet av februari arrangerades CEPS Ideas Lab för andra året i rad. Konferensen samlade 600 forskare, beslutsfattare och andra aktörer. Mistra deltog med vd Åke Iverfeldt och programansvarige Thomas Nilsson, som var medarrangörer av ett labb med tre sessioner om klimatförändringar.

– Det var en högst intressant konferens och det fördes givande diskussioner om klimatpolitik. Det var ett tillfälle för oss att både visa Mistras närvaro och skaffa oss en förståelse för vilka frågor som diskuteras internationellt inom klimatområdet. Det är väsentligt, inte minst inför framtida forskningssatsningar, säger Thomas Nilsson.

Under konferensen framkom att Kina redovisar minskad kolanvändning, men att det råder oklarhet om huruvida det är kopplat till minskade utsläpp totalt. Det tillsammans med Kinas och USA:s klimatöverenskommelse i slutet av 2014 inger ändå visst hopp, menar Thomas Nilsson.

– En trend är att vi går mot en bottom-up process där det finns många olika initiativ och där rika länder är tvungna att lyssna bättre på utvecklingsländerna, deras förutsättningar och även deras behov av en rimlig ekonomisk utveckling.

Nya lösningar möjliga

Det öppnar för bilaterala klimatavtal och att regioner som EU kan leda genom att vara spjutspets och föredöme.

– Det fordrar annan typ av kunskap om hur man hittar lösningar som leder framåt. Det ger en fingervisning inför COP21 mötet i Paris i december 2015, säger Thomas Nilsson.

En av de medverkande var klimatforskaren vid Washingtonbaserade institutet Resources for the Future, Carolyn Fischer, som Mistra finansierar. Hon presenterade siffror som pekar mot att EU:s system med utsläppshandel inte har lett till försämrad konkurrenskraft.

– Men det som överraskade mest var en handuppräckning i den fullpackade föreläsningssalen som visade att nästan ingen tror att EU kommer att höja koldioxidpriserna till den nivå som behövs för komma bort från kolanvändning, säger Carolyn Fischer.

Säkerhetfrågor viktiga

Ett viktigt inslag på konferensen var säkerhetspolitik. Där finns många kopplingar till energiförsörjning, miljö, säkerhet i Arktis och konflikter kring resurser och råmaterial – ämnen som ligger inom Mistras radar. Thomas Nilsson konstaterar dock att när det pågår oroligheter i världen dras tyvärr fokus ofta bort från miljöfrågorna.

Över diskussionerna hängde hotet från ett allt aggressivare Ryssland, vilket har påskyndat processen mot en energiunion inom EU. En sådan union kan också i bästa fall leda till en snabbare omställning till förnybar energi. En annan fråga som diskuterades var jordbruks- och livsmedelsfrågor. Här vädrades frågor om GMO, livsmedelssäkerhet och matförsörjning på ett globalt plan, frågor som också intresserar Mistra.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna