Publicerad 2015-12-17

Mistra redovisar sitt koldioxidavtryck

Mistra började redan 2014 mäta koldioxidavtrycket från stiftelsens aktieportfölj. Det var därför naturligt att underteckna det internationella uppropet Montreal Pledge.

– Vi tog fram ett koldioxidavtryck för våra aktiefonder redan 2014. Det nya är att vi nu redovisar resultatet offentligt på vår webbsida, säger Birgitta Jonsson Palmgren, ekonomichef på Mistra.

Koldioxidavtryck är ett mått på de utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser som orsakas av en organisation, land eller privatperson. Mistra beräknar sitt avtryck genom att – utifrån ägarandel – summera alla utsläpp i de företag där stiftelsen investerat i aktier.

– Vi ville samtidigt stödja Montreal Pledge-initiativet (www.montrealpledge.org). Det ligger helt i linje med den hållbara investeringsstrategi som Mistra har haft under många år, säger Birgitta Jonsson Palmgren.

Mistra och övriga undertecknare av uppropet förbinder sig att varje år mäta och offentligt redovisa sitt koldioxidavtryck.

Samlar tio biljoner dollar

Sedan initiativet till Montreal Pledge togs 2014 har omkring 120 större investerare – med ett sammanlagt förvaltat kapital på över tio biljoner dollar – skrivit under.

Bland undertecknarna finns försäkringsbolag och pensionsförvaltare från USA, Europa, Afrika och Asien. I Sverige har Mistra sällskap med bland annat Nordea, Länsförsäkringar och flera av AP-fonderna. Än så länge.

Birgitta Jonsson Palmgren hoppas att antalet finansiella organisationer som redovisar sitt koldioxidavtryck ska bli fler och att metodiken standardiseras. Mistra har jobbat strategiskt med hållbar kapitalförvaltning sedan mitten av 2000-talet. En viktig del i det nuvarande arbetet är att framhålla värdet av hållbar kapitalförvaltning och gärna vara en förebild för andra, konstaterar hon.

Text: Henrik Lundström