Publicerad 2017-09-21

This post is also available in English

Mistra satsar 49 miljoner på underhåll av infrastruktur

Att tåg kommer sent eller att kommunala vattenledningar springer läck är bara ett par exempel på att svensk infrastruktur är i dåligt skick. Frågan är hur problemen ska hanteras. Att hitta svaren blir en huvuduppgift för ett nytt Mistraprogram.

Programmet kommer att ha ett fokus på områdena väg, järnväg och VA-system. Där är bristerna så stora att det skapar merkostnader för hela samhället.

– Vi vill framförallt lyfta fram den infrastruktur som kommunerna ansvarar för, främst VA-system och lokala gatunät. Men även infrastruktur i form av vägar och järnvägar kommer att finnas med inom programmet, säger Thomas Nilsson som är programansvarig på Mistra.

Kompetensbrist ett av problemen

Ett problem inom branschen är att kunskapsutvecklingen är otillräcklig, vilket har lett till brist på kompetens när det gäller underhåll.

– Därför vill vi att programmet förutom att ta fram kunskap, även ska bidra till att höja kompetensen inom området, säger Thomas Nilsson.

Det nya programmet kommer att formeras kring följande delområden:

  • Bedömning av infrastrukturens tillstånd
  • Prognoser och beslutsstöd
  • Finansiering och affärsmodeller
  • Organisation och processer

Frågor som rör hållbarhet och digitalisering ska inkluderas i samtliga delområden.

Mistra kommer att satsa 49 miljoner kronor under fyra år men förväntar sig att företag, branschorganisationer och myndigheter skjuter till ytterligare 30 procent.  Programmet kommer därmed att få en totalbudget på närmare 70 miljoner kronor.

Sökande till programmet kan vara forskare tillsammans med både privata och offentligt ägda företag som förvaltar infrastruktur och statliga myndigheter, kommuner och bransch- och intresseorganisationer.

Senast den 4 december måste ansökan vara inne.

Text: Per Westergård