Publicerad 2018-06-13

This post is also available in English

Mistra satsar på forskning om grön kemi

Det finns en stor oro kring alla kemiska substanser vi har omkring oss i vår vardag. För att hitta grönare och giftfriare alternativ satsar Mistra nu 56 miljoner i ett nytt program.
– Grön kemi erbjuder en rad intressanta lösningar som vi vill titta vidare på, säger Christopher Folkeson Welch på Mistra.
Utlysningen för den nya satsningen öppnar inom kort.

Det finns en betydande oro i samhället för vad vår omfattande användning av farliga kemikalier kommer att få för konsekvenser.

Ibland är den obefogad, och utnyttjas inte sällan av aktörer som vill få oss att köpa ”kemikaliefria” produkter. Andra gånger finns goda skäl att fundera på vad olika typer av substanser har för effekt på både hälsa och miljön.

– Problemet är ofta att vi inte alltid vet vad som är farligt. Inte heller vad som händer när kemikalier i låga och ofarliga mängder samlas upp av olika organismer och senare anrikas högre upp i näringskedjan, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Mistras styrelse beslutade därför under sitt möte i juni att starta ett program med rubriken ”Design för en minskad exponering för farliga kemikalier” där både kemi, livscykel- och riskhantering ingår.

Innan beslutet hade en internationell expertgrupp tagit fram en bakgrundsrapport där de skissade upp mål och syfte för programmet.

– Programmet ska framförallt titta framåt mot nya och bättre lösningar men för att göra det måste de även studera situationen idag.

Det finns även en förhoppning om att programmet ska lyckas ta fram testmetoder för att analysera hela den sammansatta produktens hälso- och miljöeffekter. Idag görs dessa analyser mest för enskilda ämnen vilket betyder att vi har dålig kunskap om den faktiska effekten av de produkter vi har omkring oss i vår vardag.

– Grön kemi erbjuder en rad intressanta lösningar som vi vill titta vidare på, säger Christopher Folkeson Welch.

Utlysningen kommer inom kort att publiceras på Mistras hemsida. Alla intresserade har sedan fram till mitten av december på sig att forma ett konsortium och presentera förslag på inriktning. Beslut om vem som får ansvar för programmet beräknas komma under våren 2019.

John Warner från Warner Babcock Institute for Green Chemistry i USA, och en av de mer kända förespråkarna för grön kemi, fanns med i arbetsgruppen som tog fram den rapport som ska ligga till grund för utlysningen.

John Warner, Warner Babcock Institute for Green Chemistry

I samband med ett arbetsmöte i Stockholm höll han även ett föredrag för intresserade.

Enligt honom måste kemin, om vi ska kunna gå mot en mer hållbar värld, förändras. Men det betyder inte, som en del företag hävdar, att vi ska skapa produkter som är kemikaliefria.

– Det är en bluff som bygger på okunskap och rädsla. Istället ska vi gå mot en ökad användning av grön kemi.

För att öka kunskapen har han bland annat skrivit boken ”Green Chemistry; Theory and Practice” Den har översatts till 50 språk och den har nästan kommit att betraktas som en ”bibel” bland dem som förespråkar en övergång till en mer giftfri kemi.

John Warner menade att det motstånd som finns mot begreppet grön kemi bygger på att många inte förstår vad det är. Inte minst eftersom de flesta kemister hittills har utbildats enligt samma mall.

– Det kan förändras med den typ av program som Mistra nu är på väg att starta.

Medlemmar av den internationella arbetsgruppen förutom John Warner var:

  • Christer Hogstrand, toxikolog från King’s College i London
  • Søren Hvilsted, polymerkemist från Danmark
  • Sara Stiernström, miljöansvarig på Rag-nsells
  • Peter Kant som jobbar med regulatoriska frågor på OECD i Paris.

Länkar:

Bakgrundsrapporten kommer publiceras under hösten.

Vill du höra John Warner berätta om sin syn på grön kemi kan du göra det här.

Text: Per Westergård