Publicerad 2016-06-16

Mistra skickar fler forskare för att nätverka utomlands

Inom ramen för Mistra Fellows får nu fler forskare möjlighet att tillbringa en tid utomlands. Nya för i år är Annika Nilsson som ska arbeta med arktiska frågor i Washington och Svenne Junker som ska tillbringa ett år på OECD i Paris.

Mistra Fellows är en satsning som syftar till att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer. Tanken är att upp till fyra forskare per år ska få möjlighet att jobba för någon internationell organisation med fokus på policyfrågor.

– Vi tror att satsningen gynnar alla. Den sprider kunskap om Mistas verksamhet runt om i världen, ger de forskare som får möjlighet att åka erfarenheter och meriter samtidigt som värdorganisationerna får en inblick i hur Sverige ser på frågor de är verksamma inom, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Nu har ytterligare två forskare fått sina ansökningar beviljade. Den ena är Annika Nilsson som är verksam inom Mistra Arctic Sustainable Development. Hon kommer att samarbeta med den internationella  organisationen German Marshall Fund of the United States i Washington. Under tiden hon är där axlar USA rollen som ordförande i Arktiska rådet. En del av hennes forskning kommer därför att handla om hur USA agerar under sitt ordförandeskap.

Den andra som lämnar Sverige för fördjupa sig i internationella frågor är Svenne Junker som är verksam inom Misum – Mistra Center for Sustainable Markets. I september flyttar han till Paris för att studera hur OECD arbetar med frågor som rör hållbara marknader.

Kraven för att ingå i Mistra Fellows är en ansökan från ett Mistraprogram som anger vem som är den tilltänkta forskaren, vid vilken utländsk institution forskaren ska vistas samt vad programmet och forskaren förväntas uppnå med vistelsen.

En av dem som tidigare har fått möjligheten att forska utomlands är Susanna Roth, anställd på IVL och verksam inom Mistra Indigo. Under ett år arbetade hon på CEPS, en fristående organisation som arbetar inom klimat- och energiområdet i Bryssel.

En annan är Dennis Eriksson från Mistra Biotech. Hans placering har varit vid EPSO (European Plant Science Organisation), en oberoende organisation som samarbetar med forskningsinstitut och universitet i mer än 30 länder kring frågor som rör växtförädling.