Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

Mistra startar program med fokus på grön kemi

Mistra har beslutat att starta ett program om grön kemi. Med en total budget på 100 miljoner kronor blir det Mistras största programsatsning någonsin.
– Vi hoppas att programmet kommer att resultera i nya produkter som utnyttjar grön kemi, och att vi får se en modernisering av kemikalieanvändningen, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Grön kemi har förutsättningar att förändra hur kemikalier framställs, vilka egenskaper de har och inte minst deras giftighet.

– Problemet med dagens kemikalier är att vi inte alltid vet vad som är farligt. Inte heller vad som händer när kemikalier i låga och ofarliga mängder samlas upp av olika organismer och senare anrikas högre upp i näringskedjan, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Tankar om ett nytt program om grön kemi har funnits länge inom Mistra. Därför fick en internationell expertgrupp för drygt ett år sedan i uppdrag att ta fram en bakgrundsrapport. Den blev klar i våras vilket ledde till att Mistras styrelse under sitt möte i oktober kunde fatta ett beslut om att starta ett program med fokus på grön kemi.

– Det här blir Mistras största programsatsning någonsin. Programmet kommer att få en budget på totalt 100 miljoner kronor, varav 70 miljoner kommer från Mistra.

Utlysningen har precis öppnat och nu har alla hågade fram till den 4 mars på sig att forma ett konsortium och skriva ihop en ansökan. Under våren kommer sedan en ny internationell expertgrupp att utvärdera de inkomna förslagen. Förhoppningen är att Mistras styrelse sedan kommer att kunna fatta ett beslut om vem som får ansvar för satsningen vid deras möte i juni nästa år.

Mistra hoppas att programmet kommer att locka grupper som håller på med processkemi, utveckling av nya produkter och materialvetenskap. Några andra aktörer som de vill ha med i programmet är de som arbetar med kemikalier i naturliga miljöer, arbetsmiljö, jordbruk och livsmedelsfrågor.

– Det här ska vara ett brett tvärvetenskapligt program och i ser gärna att de samarbetar med andra Mistra-program. Bland annat med det nystartade programmet Mistra Digital Forest men även program som Steps, Mistra Rees och Mistra Closing the Loop.

Förhoppningen är att programmet ska lyckas ta fram testmetoder för att analysera hela den sammansatta produktens hälso- och miljöeffekter. Idag görs dessa analyser mest för enskilda ämnen vilket betyder att vi har dålig kunskap om den faktiska effekten av de produkter vi har omkring oss i vår vardag.

– Grön kemi erbjuder en rad intressanta lösningar som vi vill att programmet ska få möjlighet att undersöka, säger Christopher Folkeson Welch.

Det finns tolv principer för vad som kännetecknar grön kemi. Här är de i en förkortad version:

 1. Undvik avfall.
 2. Designa säkrare kemikalier och produkter.
 3. Designa mindre riskfyllda kemiska synteser.
 4. Använd förnybara råmaterial.
 5. Använd katalysatorer, inte stökiometriska reagenser.
 6. Undvik kemiska derivat.
 7. Maximera atomekonomin.
 8. Använd säkrare lösningsmedel och reaktionsförhållanden.
 9. Öka energieffektiviteten.
 10. Designa kemikalier och produkter som kan degraderas efter användning.
 11. Analysera i realtid för att förhindra föroreningar.
 12. Minimera olyckspotentialen.


Länkar:
Här hittar du utlysningen
Den internationella expertgruppens bakgrundsrapport hittar du här

Text: Per Westergård