Publicerad 2017-11-03

This post is also available in English

Mistra TerraClean nu igång

I början av oktober samlades ett trettiotal forskare på Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö.
Alla medverkande var forskare verksamma inom det nystartade forskningsprogrammet Mistra TerraClean. På plats fick de konkret uppleva forskningsutmaningar och formulera att antal hypoteser inför de kommande årens arbete.

Mistra TerraClean ska utveckla nya material och metoder för att miljön från olika föroreningar. Syftet med att samla dem som ska arbete inom programmet på ett av landets största avloppsreningsverk var att på plats och ställe få se och tala om alla de utmaningar som finns inom forskningsfältet.

– Gemensamt kunde vi göra en omvärldsanalys utifrån en praktisk verklighet. Både kring var vi är idag och om vilka problem som måste lösas i framtiden, säger Ulrica Edlund, programchef för Mistra TerraClean.

Därför var Käppalaförbundets reningsverk den perfekta platsen för programmets kick-off, menar hon.

Avloppsreningsverkets forskningsingenjörer fick under besöket svara på en rad frågor om vad det är som sätter gränserna för hur effektiv reningen blir och vad de behöver göra i framtiden. Men även om det är ekonomi eller teknologi som begränsar möjligheterna.

Enligt Staffan Erikstam på Käppalaförbundet finns de stora utmaningarna  inom slambehandling, hantering av mikroplaster och att avlägsna läkemedel ur avloppsvattnet.

– Vi står inför en period av stora investeringar och därför är vi intresserade av en nära en dialog med Mistra TerraClean-konsortiet.

Under eftermiddagen fortsatte diskussionen om Mistra TerraClean på en konferensanläggning. Där diskuterades bland annat hur den programplan som finns sedan tidigare nu ska kunna omvandlas till praktisk verksamhet.

– Det handlade om allt från att formulera styrdokument till att bestämma vem som skickar vilka prover till vem, säger Ulrica Edlund.

FAKTA – Mistra TerraClean

Programmet som startar nu har finansiering fram till 2021. Den totala budgeten är 60 miljoner kronor, varav 51 av dessa kommer från Mistra.  De återstående nio miljonerna  kommer från medverkande parter.

Programchef är Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi på KTH.