Publicerad 2018-08-31

Mistra upphandlar IT-tjänster

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud i upphandling avseende IT-tjänster.

Mistra:s IT-miljö kommer att vara helt och hållet outsourcad. Det betyder att anbudslämnaren skall kunna tillhandahålla nödvändig kompetens och expertis för en komplett outsourcad hosting och drift av all IT infrastruktur inklusive service och support på plats. Vidare betyder det att anbudslämnaren utöver att ansvara för drift service och support också skall supportera Mistra kring system såsom AV teknik, projektorer och konferensutrustning, skrivare samt bistå med nödvändig kompetens i kontakt med Mistra:s systemstödsleverantörer. Anbudslämnaren skall också bistå Mistra vid diverse inköp av programvaror och teknik som ligger utanför kärnområdet för tjänsteleveransen.

Det är av största vikt att anbudslämnaren på ett ansvarsfullt sätt bidrar med initiativ kring förbättringsmöjligheter och kostnadseffektiva lösningar för Mistra samt att man erbjuder support med hög servicenivå, på distans såväl som på plats.

Kontaktperson för upphandlingen är:
Tony Carlsson
Spiut AB
070-5211394
upphandling.mistra@spiut.se

Anbud ska lämnas via upphandlingssystemet Visma Tendsign, www.tendsign.com och sista dag för att lämna anbud är: 2018-09-10.