Publicerad 2017-12-14

This post is also available in English

”Mistra Urban Futures forskning har framtiden för sig”

Thomas Rosswall slutar som ordförande i Mistra Urban Futures. Programmet mister därmed en synnerligen erfaren akademisk ledare med internationell utblick. Men han tror att forskningen har förutsättningar att fortsätta efter programmets slut.
– Frågorna ligger i tiden, säger Thomas Rosswall.

Ett av skälen till att Thomas Rosswall, som hade uppnått pensionsåldern, tackade ja till att leda Mistra Urban Futures styrelse 2014 var att han ville lära sig något nytt.

– Jag hade blivit van att syssla med ungefär samma frågor, röra mig i samma cirklar. Jag kunde gå in på möten och nästan på förhand gissa mig till vad folk skulle säga, berättar han när vi ses på Mistras kansli.

Thomas Rosswall är elegant klädd när vi möts, som han brukar vara. Han är van att leda komplicerade processer i akademiska sammanhang. Han har varit rektor för SLU. Han var i sju år direktör för International Council for Science (ICSU), som är en paraplyorganisation för världens vetenskapsakademier med många uppgifter. En dem är att vara, som Thomas Rosswall uttrycker det, ”forskningens röst i FN”

– Det har också rollen som ett slags Amnesty för forskare runt om i världen som befinner sig under press eller i förtryck.

ISCU har sitt huvudkontor i Paris och Thomas Rosswall fortsatte att bo i Frankrike efter pensioneringen. Värmen och ljuset är behagligare där. Men så började han få allt fler uppdrag i Sverige och flyttade tillbaka.

Han axlade flera tunga roller åt Mistra. Han ledde utvärderingsgruppen som beredde vägen för Mistra Biotech. Han har suttit i styrelsen för Stockholm Resilience Centre. Han var också den förste ordföranden för Mistra EviEM.

Men det kan alltså gå rutin i allt.

I Mistra Urban Futures fanns frågor som var tillräckligt nya för att mikrobiologen från Uppsala universitet skulle låta sig övertalas. Visserligen hade han alltid haft intresse för globala frågor. Och redan som rektor för SLU på 1990-talet talade han om behovet av breddning och ett gemensamt fokus för samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga discipliner.

Men här handlade det om urbanitet, om hållbar och rättvis stadsplanering, biståndsfrågor – och detta var delvis okänd terräng för Thomas Rosswall.

Mistra Urban Futures är ett komplext center med plattformar över stora delar av världen; Manchester, Kapstaden, Kisumu, Göteborg och numera också Lund.

Programmet har ambitionen att producera kunskap på ett nytt sätt. Här ska avnämare som kommuner, regioner, myndigheter vara med i hela forskningsprocessen och tillsammans med forskare formulera forskningsfrågorna, medverka under forskningsprocessen och sedan samäga resultaten.

– Det är långt ifrån alla forskare som vill arbeta så, säger han. De flesta tycker det är flummigt. De andra är kanske några procent och det gäller att hitta dem.

Thomas Rosswall talar om de ”Johan Rockströmar” och ”Hans Roslingar” som kan tänkas finnas därute, högklassiga forskare med bredd i intellektet och med självförtroende nog att ta till orda i mänsklighetens stora frågor.

– Alla kan förstås inte vara som de. Men det behövs fler forskare som tänker nytt. För i framtiden kommer allt mer kunskap att produceras på det här sättet, säger han.

När han tillträdde befann sig Mistra Urban Futures i en formsvacka. Programmet hade pågått i två år plus de två inledande pilotåren. Det var högst oklart om det skulle bli någon fortsättning. Det fanns för lite samordning mellan de olika plattformarna. En av de tidiga insatserna var att tillsätta en ny chef för centret, sydafrikanen David Simon, som hade lång erfarenhet av urban forskning och goda kontakter i olika FN-organ, inte minst UN-HABITAT.

– Var för sig gjorde plattformarna bra saker, men det fanns väldigt lite samarbete. David Simon ledde arbetet tillsammans med ledarna för de olika plattformarna. Och med stöd av styrelsen utvecklades ett program, där de totala resultaten var betydligt mer än summan av de enskilda plattformarnas aktiviteter, säger Thomas Rosswall.

Göteborgsplattformen var den enda som hade representanter i styrelsen. De andra plattformarna kände sig avhängda.

– Det såg vi till att ändra på. Ledande personer från samtliga plattformar fick plats vid styrelsebordet, säger Thomas Rosswall.

David Simon drog ganska direkt igång ett pilotprojekt för att hitta indikatorer till FN:s elfte hållbarhetsmål, om hållbar, rättvis stadsutveckling. Det var det första jämförande projektet där flera av plattformarna kunde fungera som testarenor.

– Vi hade en väldigt bra tajming, säger Thomas Rosswall. FN skulle utarbeta nya hållbarhetsmål och David Simon hade ypperliga kontakter där. Det var inte alls självklart att det skulle bli ett mål om hållbara städer. Och det går förstås inte att säga att det är vår förtjänst att det blev så. Men det var ett viktigt arbete vi gjorde där.

Det som Thomas Rosswall är mest stolt över är ändå att det blev en andra omgång av Mistra Urban Futures.

– Det var inte alls givet. Vi var verkligen tvungna att styra upp verksamheten och kratta manegen. Men, som utvärderarna konstaterar, den samproducerade forskning som bedrivs, den är, ja, snudd på världsbäst, säger han.

Under programmets andra fas så har också verksamheten breddats. Lund-Malmö-SLU blev en ny Skåne-plattform. Samarbete påbörjades också med KTH och Stockholms universitet.

För att mer aktivt använda det faktum att centret består av plattformar i städer i två världsdelar, har det varit nödvändigt att sammanföra dem. De två senaste åren har programmet hållit gemensamma konferenser; förra året i Göteborg och i oktober i år i Kisumu, Kenya.

– Det var en fantastisk konferens i Kisumu på många sätt. Inte minst var det länge rätt osannolikt att den alls skulle gå att hålla, med tanke på oroligheterna i samband med valet i Kenya, säger Thomas Rosswall.

Nu är det snart dags för Mistra Urban Futures att hitta fortsatt finansiering. Om två år avslutar Mistra sitt engagemang. Då har det gått tio år sedan satsningen inleddes.

Thomas Rosswall prisar Mistras långsiktiga satsning. Men han inser också att styrelsearbetet bättre leds av någon annan.

– Det var klart från början att jag skulle kliva av i detta skede. Jag har inte det rätta kontaktnätet för att leda styrelsen under arbetet med att hitta ny basfinansiering.

Själv ska Thomas Rosswall ägna dagarna åt att ta det lugnt och ”att gräva i rabatten”. Han har kvar en del uppdrag, bland annat som ordförande i Sidas vetenskapliga råd.

Och han tror på en framtid för Mistra Urban Futures och hoppas på fortsatt basfinansiering från Sverige.

– Frågorna ligger i högsta grad i tiden och Sverige har ambition att vare ledande på området, säger han.

Text: Thomas Heldmark