Publicerad 2015-01-29

Mistraföretag uppköpt för att klara framtidens vattenfrågor

Urban Water Management Sweden AB med ursprung i ett Mistraprogram om vattenhantering har köpts upp av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Företaget ska stärka forskningen inom vatten- och avloppsområdet.

Att lyckas få till en mer hållbar hantering av vatten och avlopp är en av de stora framtidsfrågorna. Brist på rent vatten och problem med avlopp leder både till stort mänskligt lidande och enorma samhällskostnader

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en omfattande forskning inom området. För att ytterligare förstärka sin kompetens har institutskoncernen nyligen köpt företaget Urban Water Management Sweden AB.

– Förvärvet skapar förutsättningar för ny kunskap, innovationer och ökad svensk export inom vattenområdet, och har en stor strategisk betydelse för de värden vi kan leverera till offentliga aktörer och industrin, säger Maria Khorsand som är koncernchef för SP.

Bakgrund i stor forskningssatsning

Urban Water Management Sweden AB är ledande inom hållbarhets- och systemanalys på området vatten och avlopp. Företaget har sitt ursprung i Urban Water, som finansierades av Mistra åren 1998–2006 med över 60 miljoner kronor och var ett av världens största forskningsprogram inom området.

– Som en del av SP får vi de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla och driva forsknings- och innovationsprojekt för en hållbar vatten- och avloppshantering. Vi ser även mycket positivt på möjligheterna att vidareutveckla och exportera vårt kunnande i tillväxt- och utvecklingsländerna, säger Charlotta Möller som är VD på Urban Water Management Sweden AB, som kommer att fortsätta att leda verksamheten inom SP-koncernen.