Publicerad 2016-11-10

Mistraforskare aktiva på världsevenemang om urban utveckling

I oktober hölls Habitat III i Ecuador, ett FN-evenemang för hållbar och rättvis urban utveckling som samlade 40 000 deltagare. Med bland alla dessa fanns Mistra Urban Futures som deltog i flera seminarier och släppte två nya böcker. Under mötet antogs också New Urban Agenda, en ny plattform för det internationella arbetet med hållbara städer.

Den stora Habitat-konferensen ordnas var tjugonde år av FN. Den första hölls 1976 och när det nu var dags för en tredje upplaga hölls mötet i Quito, Ecuador 17–20 oktober. Mistra Urban Futures fanns på plats, representerade av ordförande Thomas Rosswall, centrets chef David Simon och Jan Riise som är Manager for Engagement.

– Det är ett enormt evenemang med mycket nätverkande och där de oväntade mötena ofta är de som visar sig vara mest givande, säger Jan Riise.

Forskningscentret är sedan i våras associate partner i World Urban Campaign, ett projekt inom FN-Habitat som ska främja positiv urban utveckling. Under mötet i Quito valdes en ny ordförande, Rose Molokoane, som också leder Slum Dwellers International, alltså den organisation som företräder den cirka miljard människor som lever i städernas slumområden.

Bland det viktigaste Mistra Urban Futures gjorde var att lansera två nya böcker; ”Rethinking Sustainable Cities” och ”Co-Production in Action”.

Lyfte fram forskarnas roll

David Simon, programchef för Mistra Urban Futures är etablerad i akademiska sammanhang när det gäller hållbar stadsutveckling och var involverad i många programpunkter. Han medverkar också som en av författarna bakom en artikel publicerad i Nature, strax före Habitat III, där han och hans medförfattare uppmärksammar att forskarna fått en så tillbakaskjuten position i det stora evenemanget. De sitter ofta vid ”barnbordet” när de viktiga frågorna om urban framtid ska diskuteras.

Inför Habitat III hade arrangörerna tagit fram en ny plattform , New Urban Agenda, som antogs under mötet. Jan Riise förklarar policydokumentet:

– Ur vår synvinkel är New Urban Agenda en stark uppmaning till mer samverkan. Olika aktörer, NGO:s, städer, nationer, företag, akademier, måste samverka för att kunna förverkliga mål om ökad jämlikhet och bättre boende.

– Man har insett att urbanisering inte bara kan ses som ett problem, utan att den även bär på lösningar till många av de utmaningar som världen står inför. Det är också vad vi arbetar utifrån i vår forskning, säger Jan Riise.

Mer samverkan nästa steg

Mistra Urban Futures utvecklar kunskap för hållbara städer och är nu inne i sin andra fas. MUF har fem plattformar i olika delar av världen, Kisumu, Sheffield-Manchester, Kapstaden, Skåne och Göteborg. De kommande åren planeras flera jämförande projekt där de olika städerna ska samarbeta. Ett sådant samarbete inleddes i fjol när indikatorer för FN:s globala urbana hållbarhetsmål utvärderades.

– Det var ett projekt där vi verkligen lärde oss att jobba tillsammans. De kommande åren ska vi använda plattformarna för att göra mer jämförande forskning, säger Jan Riise.

Med på Habitat III i Quito fanns även representanter från forskningssatsningen Stockholm Resilience Centre, och de deltog liksom Mistra Urban Futures i den svenska paviljongen som öppnades av bostadsminister Peter Eriksson.