Publicerad 2018-06-15

This post is also available in English

Mistraforskare blir EU-kommissionens finansexpert

Andreas Hoepner, ledande forskare i Mistra Financial Systems, har utnämnts till expert i Technical Expert Group on Sustainable Finance.

Gruppen ska bistå Europeiska kommissionen med att göra EU:s finansiella strukturer mer hållbara i enlighet med action plan on sustainable finance, som lanserades tidigare i år.

Andreas Hoepner

Andreas är professor i operational risk, banking & finance vid University College Dublin och den som leder ”Practical tools” inom Mistra Financial Systems.

Kommissionens pressmeddelande, inklusive förteckning över samtliga 35 experter, finns här: https://ec.europa.eu/info/publications/180613-sustainable-finance-teg-members_en