Publicerad 2017-09-21

This post is also available in English

Mistraforskare leder internationellt forskningsorgan

Lotta Sartz som forskar inom Mistraprogrammet Closing the Loop, valdes nyligen till generalsekreterare i IMWA, en organisation som samlar forskare och näringsliv för att lösa miljöproblem i gruvhantering.

Uppdraget är mycket intressant och jag kunde helt enkelt inte tacka nej. Inte minst eftersom här finns en bra mix av forskare, konsulter, myndighetsfolk.

Lotta Sartz har suttit med som ledamot i ledningen för IMWA, International Mine Water Association, sedan 2011. Nu kliver hon fram och blir som generalsekreterare organisationens ansikte utåt. Hon valdes vid IMWA:s konferens som hölls i finska Lappeenranta i slutet av juni.

– Vi sysslar mest med tillämpad forskning, det betyder att det som kommer ut från IMWA brukar nå ut till branschen, säger Lotta Sartz som är geokemist från Örebro universitet.

IMWA är den organisation som samlar forskare och näringsliv för att hitta lösning på miljöproblem relaterade till gruvor och gruvvatten.

– Min roll blir att promota de bra saker som sker inom gruvbranschen. Många vet inte att det sker ett intensivt miljöarbete. Man ser gruvbolagen som något enbart ont, säger Lotta Sartz som kommer att fungera som generalsekreterare under kommande tre år.

Under konferensen i Lappeenranta presenterade hon den forskning hon bedriver inom ramen för Closing the Loop och projektet GLAD. Där undersöker hon hur grönlutslam, en biprodukt från pappersindustrin, kan användas för att neutralisera surt lakvatten från gruvor.

– Vi har kommit långt, och vi vet att det fungerar. Nu återstår bara det där sista steget så att det inte bara blir pilotprojekt. Det gäller att få företagen att våga ta steget. Men då måste det finnas rätt typ av slam, på rätt plats, till rätt pris och av rätt volym, säger Lotta Sartz.

Text: Thomas Heldmark