Publicerad 2015-11-12

Mistraforskare optimistiska inför FN:s klimatmöte i Paris

Flera forskare med anknytning till Mistra medverkar vid det kommande klimattoppmötet i Paris. Lars Zetterberg ska diskutera betydelsen av fungerande utsläppsmarknader och Johan Rockström ingår i den svenska förhandlingsdelegationen.

Snart inleds FN:s tjugoförsta internationella klimatkonferens, COP21. Förväntningarna på att mötet ska resultera i ett nytt globalt avtal som ska hålla jordens temperaturökning inom det så kallade 2-gradersmålet är stora. De franska arrangörerna förväntar sig att konferensen, som hålls i norra Paris 30 november–11 december, kommer att locka uppemot fyrtio tusen personer – politiker, diplomater, miljöaktivister och inte minst forskare.

En av dem är Lars Zetterberg, forskare vid IVL som verkar i programmet Mistra Indigo. Han har tidigare deltagit på flera klimatkonferenser där länderna inte kunnat enas om något avtal. Ändå är han försiktigt hoppfull inför Paris-mötet.

– Den här gången är jag mer optimistisk, eftersom det verkar som att USA och Kina tar frågan på större allvar än tidigare. Jag tror att Paris kan resultera i ett arbetssätt som skyndar på processen att nå 2-gradersmålet, säger han.

Lars Zetterberg åker till Paris för att träffa kollegor och experter, för att följa utvecklingen inom klimatområdet och för att försöka påverka förhandlare och opinionsbildare.

– Forskningen inom Mistra Indigo har alltid legat nära den politiska processen och vi har flera exempel på att vi lyckats ta fram underlag som använts av beslutsfattare.

Utsläppshandel viktigt verktyg

Utrymmet att påverka innehållet i förhandlingarna är litet under konferensen, medger han. De olika ländernas positioner och strategier har mejslats fram under förarbeten som i vissa avseenden pågått i flera år.

– Det mest realistiska är att vi skapar uppmärksamhet och sår ett frö till diskussioner som kan ta fart efter Paris-mötet, under 2016, säger Lars Zetterberg.

Mistra Indigo är inriktat på styrmedel på klimatområdet. Under Paris-mötet kommer programmet att arrangera ett seminarium, ett så kallat side-event i den del av konferensen som ligger vid sidan av själva förhandlingarna, om hur ett nytt avtal i Paris skulle kunna stödja utsläppshandel. Sådana marknader för koldioxid har vuxit i betydelse de senaste åren, bland annat i USA och Kanada och snart öppnar världens största marknad i Kina. Koldioxidmarknader blir ett viktigt verktyg för att klara de utsläppsreduktioner som länderna inför mötet har åtagit sig att göra, enligt Lars Zetterberg.

– Vårt viktigaste budskap i Paris är att koldioxidmarknader kommer att fortsätta utvecklas, med eller utan FN:s stöd, men att FN kan spela en viktig roll för att underlätta utvecklingen.

Från Mistra Indigo närvarar sammanlagt fem forskare i Paris, inklusive programchefen Peringe Grennfelt, förre svenske klimatambassadören Bo Kjellén och Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.

Klimatupprop med brett stöd

En annan framträdande svensk, Johan Rockström vid Stockholms Resilience Centre, SRC, deltar på klimatmötet. I våras presenterade han tillsammans med sexton andra ledande klimatforskare det de kallar för Earth Statement. Ett dokument som i åtta lättillgängliga punkter sammanfattar vad man anser att förhandlingarna i Paris behöver resultera i för att 2-gradersmålet ska nås. Uppropet, som hittills har undertecknats av tusentals beslutsfattare, kändisar och allmänhet, är ett sätt att sätta press på dem som förhandlar.

Även under själva konferensen kommer Johan Rockström som forskare att ha en unik möjlighet att på nära håll följa och till och med påverka utgången av förhandlingarna.

– Johan Rockström är inbjuden av regeringen för att ingå i den svenska delegationen. Han kommer att finnas till hands för de svenska förhandlarna på plats, säger Owen Gaffney som ansvarar för internationell kommunikation vid SRC.

Vad kan vi då förvänta oss av förhandlingarna? Lars Zetterberg tror inte att konferensen leder till utsläppsminskningar som räcker för att nå 2-gradersmålet.

– Jag tror istället att det kommer att bli ett principavtal om hur länderna ska jobba framöver. Sedan kommer det att återstå mycket arbete med att fastställa alla detaljer, exempelvis att strama upp parternas åtaganden och att övervaka att åtagandena följs.

Oavsett resultat av förhandlingarna i Paris, lär innehållet i en överenskommelse hålla forskare sysselsatta även framöver, konstaterar både Lars Zetterberg och Owen Gaffney. Också för Mistras del kommer Paris-överenskommelsen att utgöra ett viktigt underlag när kommande forskningssatsningar inom klimatområdet ska utformas.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna