Publicerad 2016-06-16

Mistraforskare på plats under årets Almedalen

Många av Mistras forskningsprogram deltar under politikerveckan i Almedalen. Bland annat ska hållbara livsstilar, nya hot mot skogen och klokt klimatarbete diskuteras i olika programpunkter.

Under årets upplaga av Almedalsveckan i Visby 3–10 juli deltar Mistra Urban Futures bland annat med programpunkter om rättvisa städer, hållbara livsstilar samt medskapande som metod för att möta komplexa samhällsproblem.

Stockholm Resilience Centre deltar i diskussioner om klimatkunskap och kloka beslut, medan Future Forests fokuserar på skogen och om den är klimatneutral eller fossiloberoende. Future Forests tar också upp frågor om nya hot mot skogen, skogens roll i en förnybar bioekonomi samt hur en ny skogspolitik kan tänkas se ut.

Även Mistra Biotech och Closing the Loop finns på plats i Almedalen.