Publicerad 2016-11-10

Mistrapraktik ger möjlighet att byta Syrien mot Västkusten

Hemma i Syrien odlade Fayez Alsaleh fisk i sötvatten innan kriget bröt ut. Han är agronom som nu bor i Sverige och har via Mistra fått praktik på forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil. Där har de söta fiskarna bytts ut mot salta humrar.

När flyktingkrisen var som mest synlig i slutet av förra året kände Mistras styrelse ett behov att dra sitt strå till stacken. Ett sätt var att erbjuda personer med någon form av akademisk bakgrund en praktikplats hos de forskningsprogram som stiftelsen finansierar. Tanken vara att många av flyktingarna har både kunskap och erfarenhet att erbjuda. Men även att praktikplatser skulle göra det lättare för dem att få in en fot på arbetsmarknaden, samtidigt som de fick tillfälle att träna sin svenska.

Nu är projektet igång och en som ingår är Fayez Alsaleh från Syrien. Han är agronom från Dar’a, en stad i Syrien nära den irakiska gränsen. Där arbetade han under fem år med fiskodling. Kunskaper som nu kommer till användning i Sverige.

Bidrar med nya kunskaper

Sedan några veckor arbetar han på Sven Lovéncentret för marin infrastruktur i Kristineberg vid Göteborgs universitet, och ingår i Nomaculture som är ett av projekten inom forskningsprogrammet AquaAgri. Han kommer i första hand att hjälpa Susanne Eriksson i ett delprojekt som handlar om att odla hummer.

– Fayez har tidigare arbetat med att odla fisk i sötvatten. Att han nu ska arbeta med humrar i saltvatten är inget problem, i det praktiska arbetet finns stora likheter mellan det han har gjort tidigare och det vi vill att han ska göra här hos oss. Även i övrigt kommer hans kunskap och erfarenheter väl till pass, och han har redan visat att han ge oss nya aspekter på det vi gör. Det här är en ren win-win-situation, säger hon.

Fayez Alsaleh har varit i Sverige i två år och under den tiden haft en kortare praktik på Kristineberg i Fiskebäckskil. Men det var mer en arbetsmarknadsintroduktion som helt bekostades av Arbetsförmedlingen, och redan efter några månader fick han veta att han enligt reglerna inte kunde vara kvar.

Praktiken ger viktiga kontakter

I det läget dök möjligheten upp att få en praktikplats inom ramen för Mistras program. Mistra står för lönekostnaderna, med avdrag för ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

– När man är ny i Sverige är det inte så lätt att få jobb. Framförallt när man inte kan svenska. Nu får jag både en möjlighet att träna min svenska och kontakt med forskare. Det arbete jag har fått är jättebra och jag lär mig nya saker varje dag. Min dröm är att få stanna kvar här när praktiktiden är slut, säger Fayez Alsaleh.