Publicerad 2021-06-21

This post is also available in English

Mistras årsrapport 2020

2020 – ett år som till stor del har präglats av en global pandemi och en digital vardag. Men också ett år som visat att Mistras forskningssatsningar ligger helt rätt i tiden och bidrar med värdefull kunskap. Mångåriga forskningsprogram har knutit ihop säcken och nya satsningar har startats upp. Ta del av årsrapporten för att läsa mer om Mistras arbete.

Här hittar du Mistras årsrapport 2020.

Mistras vd Anna Jöborn om år 2020.