Publicerad 2016-05-12

Mistrastöd till ny process för batteriåtervinning

Mistra satsar åtta miljoner kronor för att förbättra återvinningen av alkaliska batterier. Projektet, som drivs av RISE IVF, är ett av sex delprojekt som ingår i andra omgången av forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop.

Svenska hushåll är duktiga på att samla in uttjänta batterier. Av 3 500 ton sålda alkaliska batterier under 2013 samlades cirka 2 400 ton in – det motsvarar omkring 70 procent. Statistiken placerar Sverige i EU-topp när det gäller batteriinsamling. Men det räcker ändå inte som underlag för en storskalig återvinningsanläggning. Målsättningen med projektet Environmental Battery Recycling är därför att skapa en enkel och billig återvinningsprocess anpassad för mindre företag, berättar projektledare Guozhu Ye som forskare vid RISE IVF i Luleå.

– Ambitionen med projektet är att överbrygga gapet mellan batteriinsamlingen och den mer storskaliga metallurgiska industrins behov, säger Guozhu Ye.

Projektet bygger på en idé om att i en särskild reaktor kontrollerat och selektivt förånga de olika metallerna i batterierna. Processen kommer att optimeras på laboratorium men också testas i pilotskala på RISE IVF. Återvunnet material inom projektet kommer dessutom att skeppas till de olika industriella samarbetsparterna för fullskaliga test.

Bredare process för återvinning

En utmaning med projektet blir att inte bara återvinna zink utan också batteriernas innehåll av mangan, som idag hamnar på deponi. En annan utmaning blir också att hantera de oönskade föroreningar som finns i batterierna.

– Kvicksilver är relativt lätt att separera. En viktig vetenskaplig utmaning blir att lära oss att optimera processen för att också få bort kadmium, säger Guozhu Ye.

Den zink och mangan som återvinns i processen är tänkt att användas för produktion av nya batterier, i ett slutet materialflöde. Om projektet blir lyckosamt kommer processen att leda till att 80 procent av materialet i de insamlade batterierna återvinns. Det är betydligt bättre än de 50 procent som EU:s batteridirektiv ställer upp som mål.

Forskat tidigare med Mistra

I projektet ingår förutom RISE IVF även en rad företag, bland annat den svenska zinkproducenten Boliden, det finska batteriåtervinningsföretaget Isologistics, samt franska Eramet, en ledande tillverkare av manganoxid, en av råvarorna till alkaliska batterier.

Guozhu Ye har tidigare erfarenhet från två Mistrastödda projekt. Bland annat ledde han inom Stålkretsloppet (2004–2012) projektet VILD, som tog fram en ny metod att återvinna vanadin ur slagg från stålverk – en metod som för närvarande kommersialiseras av ett finskt företag.

– Vi lärde oss mycket i Stålkretsloppet av att jobba tillämpat med industriella samarbetsparter. Vi arbetar på ett liknande sätt i det här projektet.

Guozhu Ye är mycket nöjd med att återigen ha fått stöd av Mistra.

– Mistra är en av de bästa finansiärerna av forskningsprojekt inom återvinning, med en väldigt bra internationell utvärderingskommitté.