Publicerad 2022-01-26

Möt personerna som driver miljöfrågorna framåt

Vetenskapsteater och klimatförändringar på Fiji. Rollen som party pooper och Sveriges bristande satsningar på infrastruktur. Ta del av initierade samtal med några av de spännande personer som är engagerade inom våra forskningsprogram och i Mistras verksamhet.

”Tidigare var miljö- och hållbarhetsfrågorna mer av ”party poopers”, allt handlade om vad vi måste göra mindre av. Nu är hållbarhetsfrågorna en motor för innovation, de handlar om vad vi kan göra mer av och utveckla.”

I ur och skur – möt Christiane Dolva 

Varje dag kombinerar hon två viktiga pusselbitar i livet – affärsstrategi och kärleken till naturen. Och arbetet som hållbarhetschef på Fjällräven handlar idag mer om innovation och kraft och mindre om att vara en party pooper. Möt Christiane Dolva som är styrelseledamot i forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors. 

Läs hela intervjun.

 

”Personligen är jag orolig när det gäller nanoplast, samtidigt är plast ett fantastiskt material med stor nytta och jag är glad över den kunskapsutveckling som nu sker på området.”

Tommy Cedervall om nanopartiklar, toxicitet och vetenskapsteater 

Det som började med en insikt om krokodiler i Sydafrika, har idag utvecklats till studier på fiskar i Sverige. Tommy Cedervall forskar om nanopartiklar och dess toxicitet när de frigörs i naturen. Inte minst riskerna med nanoplast är under lupp i forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety. 

Läs hela intervjun.

 

”Det finns allt mer forskning om earth system changes, jag skulle vilja se mer forskning om motsvarande när det gäller samhällstveckling, men även komplexa värdekedjor, typ ”governance system changes” och governance across value chains”. FOTO: Niklas Björling, Stockholms universitet

Johan Kuylenstierna tar plats i Mistras styrelse 

Global politik i rätt riktning, konkurrenskraftig förnybar energi och mognad hos näringsliv och medborgare. Tre anledningar till att Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna hyser en stark tilltro till att vi når de uppsatta klimatmålen. Som ny ledamot i Mistras styrelse ser han fram emot diskussioner om hur forskning får effekt i politiska beslutsprocesser. 

Läs hela intervjun.

 

”I byn i Fiji berättade de om hur de satt på natten och väntade på cyklonen och hur de efter förödelsen byggde upp sin by och sitt samhälle igen. På ett sätt är de redan inne i en samhällstransformation och lär sig anpassa sig, men också förändra sitt sätt att leva, i samklang med naturen.”

Victoria Wibeck vill ge plats för fler röster och perspektiv 

Från att utveckla samtal om GMO på svensk mark till att samla kunskap om klimatförändringar på Fiji. Från insikter om kampen för slaveriets avskaffande till att bygga nya narrativ för en alternativ framtid. Möt professor Victoria Wibeck som rör sig mellan omfattande kunskapsområden och drivs av att lyfta de tysta rösterna. 

Läs hela intervjun.

 

”Samhällsbyggnad står för en betydande del av världens klimatutsläpp, här finns stora möjligheter att göra viktiga insatser gällande hållbarhetsfrågor.”

Överraskad över ”Sveriges stora underhållsskuld” 

Sveriges stora underhållsskuld inom svensk infrastruktur har överraskat honom. Engagemang och lite tjat ser han som en förutsättning för ett sammanhållet forskningsprogram. I november fick Mistra InfraMaint en ny programchef i Lars Marklund. Nu sätter han sig in i allt från beständiga betongrör till AI och Internet of Things. 

Läs hela intervjun.

 

”Varför finns ett globalt hållbarhetsmål om att avskaffa fattigdom, men inte ett mål om att minska överflöd? Att förstå komplexiteten som hållbarhet innebär, och att också förstå att hållbarhetsdiskursen är värdeladdad och konfliktfylld, är viktigt. ”

Eva Friman värnar om det kritiska tänkandet 

En miljö där kunskap och insikter från olika discipliner möts och stöts. En plats där de fria intellektuella samtalen får ta plats. Här trivs Eva Friman som bäst. Starten inom akademin började med viss besvikelse men också en stark drivkraft i att kritiskt reflektera över världen. 

Läs hela intervjun.

 

”Det finns ingen filosofi i världen som gör det legitimt att de rikaste tio procenten av människorna i världen orsakar 52 procent av alla utsläpp och därmed försämrar livet för framtida generationer. Här behövs en seriös diskussion om koldioxidbudget.”

Thomas Hahn vill bana väg för tuffare klimatpolitik 

Programchef för forskningsprogrammet Fairtrans. Med stor erfarenhet från civilsamhället. Som tror på dialog för att nå målet om en rättvis och accepterad klimatomställning. Möt Thomas Hahn. 

Läs hela intervjun.

 

 

 

”Det är klart att jag känner en frustration över att vi inte har kommit längre. Bara under min livstid fördubblas jordens befolkning. Alla vill få tillgång till det maskinen levererar. Majoriteten av människor jag har mött världen över försöker bara överleva.”

John Howchin om smörgåsbordet, staten och kapitalet 

Han kallar det maskinen – världen vi lever i. För att skapa förändring handlar det om att hela tiden justera maskinen så den går i en hållbar riktning. Möt John Howchin som trots tuffa uppdrag och dialoger alltid ser förbättringspotentialen. 

Läs hela intervjun.