Publicerad 2015-02-26

Möte om idéer för resurseffektivt näringsliv

En av företagens stora utmaningar är att försöka frikoppla tillväxt från ökad resursanvändning. Möjliga vägar för att få effektivare processer och nya affärsmodeller ska diskuteras 25 mars när ett IVA-projekt presenterar en färsk genomgång av insatser och trender i olika branscher.

Projektet Resurseffektiva affärsmodeller ska sprida goda idéer och nya affärsmodeller samt peka ut viktiga styrmedel för ett hållbart näringsliv. Satsningen drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och ett antal arbetsgrupper har de senaste månaderna analyserat olika branscher och vilka trenderna är inom dem.

Rapporten Fakta och trender mot 2050 presenteras nu på ett seminarium 25 mars. Då kommer berättelser från företag som deltar i projektet kring hur de arbetar med resurser idag och inför framtiden att diskuteras. Dessutom medverkar representanter från Unilever, OECD och Naturvårdsverket.

Mistra är en av finansiärerna bakom Resurseffektiva affärsmodeller och i projektets styrgrupp finns VD Åke Iverfelt tillsammans med flera andra erfarna ledare från näringsliv, myndigheter, politik och akademi.

Målet med projektet är att ta fram policyrekommendationer mot 2020 med näringslivets syn på hur Sverige stärker sin konkurrenskraft i en framtid med begränsade resurser. Arbetet sker inom två huvudområden, dels att stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet, dels att lyfta fram exempel på affärsmodeller för resurseffektivitet inom olika branscher. Förutom att ta fram fakta om olika branscher ska även experiment göras med nya affärsmodeller.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna