Publicerad 2017-06-15

This post is also available in English

Mycket Mistraforskning på plats för att påverka i Almedalen

Snart är det dags för politikerveckan i Almedalen och det blir gott om Mistrarelaterade seminarier. Bland annat bjuds det på GMO-buffé och diskussion om hur Sverige kan bli bättre på klädkretslopp. Dessutom ska Mistras VD Åke Iverfeldt debattera svenskarnas friluftsliv.

En av Mistras forskningsaktiviteter som ska vara på agendan under politikerveckan är Mistra Biotech, som tar upp vilka förändringar som kan ske om Sverige antar en ny livsmedelsstrategi där behovet lyfts av en neutral syn på olika förädlingstekniker vid godkännande av nya växtsorter. Vid ett sådant skifte kunde produktbaserat godkännande av nya grödor istället vila på den samlade effekten på människors och djurs hälsa och miljön, oavsett vilken växtförädlingsteknik som används.

Skulle det öppna upp för odling av GM grödor? Det är en av frågorna Mistra Biotech ska avhandla under ett seminarium 4 juli. Forskare, myndighetsrepresentanter och näringslivsföreträdare ska samlas och diskutera detta nya möjliga förhållningssätt, som inte rimmar med EU:s hållning när det gäller modern bioteknologi.

– Sverige ligger långt fram bland EU-länderna. Vi har accepterat de vetenskapliga slutsatserna som säger att det inte finns något som tyder på att vissa tekniker skulle innebära mer risk än andra, säger Anna Lehrman som är biträdande programchef och kommunikationsansvarig på Mistra Biotech.

I anslutning till seminariet serveras en mini-buffé som är tänkt att väcka funderingar kring acceptansen av GMO. Där serveras ost vars ystningsenzym ofta kommer från GMO, fruktdrycker där GMO används för att göra drycken klar och ölkorvar från nötkretatur som utfordras med genmodifierad soja.

– Buffén kommer dessutom serveras på en bomullsduk eftersom merparten av dagens bomull är genmodifierad, säger Anna Lehrman.

Bredd och djup på seminarier

En annan av de 15-tal Mistrarelaterade programpunkterna är Mistra Future Fashions seminarium ”Hur blir Sverige bäst på att sluta kretsloppet för textiler?” Där ska Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel och Sigrid Barnekow, programchef för Mistra Future Fashion, diskutera svensk modeindustris väg till att bli världsledande när det gäller att återvinna textil.

Svenska företag må ligga långt framme med initiativ för att skapa hållbarhet i mode-och textilbranschen men andra länder i vår närhet är bättre på att samla in textil. Mätningar visar att svensken gärna skänker, men är mindre benägen att själv använda begagnat. Vad krävs för att åstadkomma förändring?

Andra frågor Mistraforskare tar upp är hur cirkulär ekonomi kan bli en konkurrensfördel, på vilket sätt vi skapar ett nytt samhällskontrakt för skogen, liksom hur social hållbarhet kan skapa affärsnytta? Det är temat för seminarier där Mistra REES, Future Forests och Misum medverkar. Även Mistra Urban Futures håller en rad seminarier om hållbar stadsplanering och hållbara städer, och Mistra EviEM:s chef Sif Johansson deltar i en debatt om forsknings- och faktaresistens som anordnas av Stockholm Environment Institute.

Mistras VD Åke Iverfeldt medverkar dessutom i en paneldebatt om det svenska friluftslivet.

– Vi jobbar med idén om en utlysning kring friluftsliv och sport, knutet till hälsa och miljö. Vi har tangerat området tidigare, till exempel i Future Forests. Deras forskning behandlade inte bara skogen som produktionsyta eller ur ett biodiversitetsperspektiv, utan även som något vi använder för friluftsaktiviteter. Mistras styrelse har gett klartecken för att sätta ihop en arbetsgrupp kring ett eventuellt nytt program kring friluftsliv, säger Åke Iverfeldt.