Publicerad 2017-05-11

This post is also available in English

Naturresurser, klimatpolitik och säkerhet i fokus för nytt program

De geopolitiska konsekvenserna av minskad efterfrågan på rysk gas och olja togs upp när Mistra Geopolitics genomförde sitt första evenemang. Programmet har som fokus på att få Parisavtalet att bli verklighet och drog igång sin verksamhet med ett lanseringsseminarium.

På seminariet i början av maj förklarade Nick Mabey från den inflytelserika tankesmedjan E3G i London hur naturresurser, klimatpolitik och säkerhetsfrågor hör ihop. Han beskrev de drivkrafter som gör att vi exempelvis bygger gasledningar genom Europa, ledningar som ganska snart kommer att bli obsoleta. Just den sortens frågor som Mistra Geopolitics kommer att bearbeta, liksom frågor om bland annat migration och konkurrens om naturresurser.

Seminariet som arrangerades av Mistras nya program var inledningen till en satsning som på bred front ska undersöka och kritiskt granska samspelet mellan geopolitisk utveckling och klimatarbete och undersöka hur globala politiska och diplomatiska initiativ kan få Parisavtalets storslagna formuleringar att leda till handling.

Nick Mabey satte fingret på en olöst fråga: vad händer med ett stort land som Ryssland, när dess främsta exportprodukter, olja och gas, kommer att efterfrågas allt mindre?

– Vi håller på att äta upp Rysslands lunch. Dessvärre har jag inget bra svar på hur den frågan ska lösas, sade han.

Mistra Geopolitics ska arbeta fram till 2020. Programmet leds av Stockholm Environmental Institute, men engagerar forskare från Lunds universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet samt SIPRI.