Publicerad 2018-02-07

This post is also available in English

Ny bok ger svar om hållbart företagande

Hållbarhet inom företagande är i ropet. Men frågorna om vad det egentligen innebär är många. Boken ”CSR och hållbart företagande” från Misum som kom ut i första utgåva 2012 gav en rad svar. Under hösten har boken släppts i både en uppdaterad svensk utgåva och en engelsk version.

När boken CSR och hållbart företagande släpptes 2012 var den efterfrågad, inte minst eftersom många som inte hade helt klart för sig vad de nya begreppen stod för fick lite mer fast mark under fötterna.

Boken gav en överblick över de viktigaste koncepten och teorierna samt ett djup kring historiska perspektiv och företagsetiska kopplingar. Och om hur allt hänger ihop.

– Frågan är inte längre om företaget har ett ansvar, utan hur ansvaret ser ut och hur företaget kan agera på ett strategiskt sätt. Förväntningarna gäller inte endast privata företag, utan även organisationer av såväl offentlig som ideell karaktär, säger Hans De Geer som har arbetat med företagsetiska frågor sedan 1990 och är Senior Advisor vid konsultbolaget Hallvarson&Halvarsson och en av redaktörerna bakom boken.

I början av hösten kom boken ut en i ny och reviderad version. Innehållet är uppdelat i tre olika block. Ett ger en överblick, ett annat tar upp företagens och affärsverksamheternas praktik medan det tredje blocket fokuserar på styrning och strategier för den som vill var en ansvarsfull och hållbar företagare.

Boken är skriven av Hans De Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell. Alla har bedrivit de bedrivit akademisk forskning inom ämnet samt arbetat med CSR-frågor i praktiken. Det gör dem till en av Sveriges främsta expertgrupper inom området.

Strax innan vintern släppte förlaget även boken i en engelsk upplaga. Nu under namnet CSR and Sustainable Business och med ett nytt förord av Mette Morsing, MISTRA Chair of Sustainable Markets och Scientific Director för Misum.

Text: Per Westergård