Publicerad 2016-08-31

Ny e-bok om utmaningarna för hållbara städer

Hållbara städer har hamnat i fokus för internationell forskning och politik de senaste åren. David Simon som leder Mistra Urban Futures har varit redaktör och medförfattare till en bok om hur stadsutvecklingen kan ske tillgängligt, grönt och rättvist. Den finns för nedladdning utan kostnad som open access.

Den snabba urbaniseringen i Kina, Indien och många andra låg- och medelinkomstländer innebär nya utmaningar både lokalt och globalt. Bland annat hotas stadsområden i världen av klimat – och miljöförändringar.

I boken ”Rethinking sustainable cities – Accessible, green and fair” fördjupar ett antal ledande forskare bilden av hur urbaniseringen kan ske på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling, istället för att hota den. En genomgående tråd är att stadsutvecklingen måste ske enligt tre centrala egenskaper – städerna ska vara tillgängliga, gröna och rättvisa.