Publicerad 2017-05-11

This post is also available in English

Ny forskningsnod om hållbara städer etableras i Stockholm

Mistra Urban Futures etablerar en ny forsknings- och kunskapsnod i Stockholm. Det stärker forskningssatsningens roll som ett nationellt och internationellt kunskapscentrum inom hållbar stadsutveckling.

Verksamheten inom Mistra Urban Futures startade 2010, och bygger på lokalt förankrade forskningssamarbeten. Hittills har sådana arenor funnits i Göteborg, Malmö, Sheffield-Manchester (Storbritannien), Kisumu (Kenya) och Kapstaden (Sydafrika). Stockholm blir därmed den sjätte staden att ansluta sig till det globala nätverket.

– Att vi nu har med alla tre storstäder i Sverige stärker den nationella kompetensen. Stockholmsnodens partners är duktiga på social-ekologiska frågor, och kompletterar centrumets forskningsprofil på ett bra sätt, säger Jenny Sjödin, kommunikationsansvarig på Mistra Urban Futures.

Bakom Stockholmsnoden står ett konsortium med sju partner; bland andra KTH, IVL Svenska miljöinstitutet, Stockholm Resilience Centre och andra institutioner vid Stockholms universitet, samt Openlab som är ett tvärvetenskapligt regionalt samarbetscentrum vid KTH. Redan idag samarbetar flera av dessa organisationer på regional nivå. Att de nu också ingår i Mistra Urban Futures kommer att bidra till stärkta relationer och en tydligare samordning av Stockholmsregionens hållbarhetsarbete, konstaterar Sara Borgström, forskare vid KTH och den som har samordnat konsortiet.

Regionalt samarbete blir en viktig del

Konsortiet kommer bland annat att arbeta tillsammans med regionens aktörer för att praktiskt implementera FN:s hållbarhetsmål. Mer konkreta planer för verksamheten kommer att växa fram under hösten.

– Vi börjar arbetet med en workshop där alla aktörer samlas för att identifiera och fördjupa förståelsen för centrala utmaningar i Stockholmsregionen i relation till de globala målen. Utifrån det kommer vi att sätta ihop arbetsgrupper och planera det fortsatta arbetet, säger Sara Borgström.

Arbetet kommer att drivas från Openlablänk till annan webbplats vid KTH. Här kommer såväl forskare som praktiker – arkitekter, ingenjörer, systemekologer, stadsplanerare och geografer – att samverka.

Stockholmsnoden kommer att stärka Mistra Urban Futures, såväl på regional som på nationell och internationell nivå. Forskningscentrumets långsiktiga strategi är att etablera sig på nya platser. Det förs diskussioner för att få med regioner även i Sydamerika och Asien, enligt Jenny Sjödin.

– Mistras finansiering upphör 2019. Vår målsättning är att även efter det etablera oss som ett internationellt nav för hållbar stadsutveckling, Satsningen i Stockholm är en del av den strategin, säger hon.