Publicerad 2015-09-10

Ny gratiskurs om planetens gränser på SRC

I september startar andra omgången av en mooc-kurs om planetära gränsvärden vid Stockholm Resilience Centre. Mooc är nätkurser som är gratis och tillgängliga för alla. Att ge kursen är ett sätt för SRC att sprida sitt vetenskapliga budskap. Förra gången deltog nära sex tusen personer från 137 länder.

– Det positiva med en mooc är att vi får föra ut vårt vetenskapliga budskap om antropocen och planerary boundaries. Det är den stora behållningen för oss. Vi är ett litet center men nu får tusentals studenter ta del av våra föreläsningar, säger Lisa Deutsch som är forskare och studierektor vid Stockholm Resilience Centre.

Det hon berättar om är mooc-kursen ”Planetary Boundaries and Human Opportunities: The Quest for Safe and Just Development on a Resilient Planet”. Kursen handlar om mänsklig utveckling inom planetens hållbara gränser och det faktum att vi förmodligen klivit in i en ny tidsålder, antropocen, där mänsklig aktivitet är det som påverkar planeten mest.

Mooc, Massive Online Open Courses, är gratisutbildningar på nätet som är öppna för alla. Idén är utvecklad på de bästa universiteten i USA och nu börjar svenska lärosäten kliva på tåget. Stockholm Resilience Centre höll sin första mooc förra hösten och det skedde inom ramen för FN-initiativet Sustainable Development Solutions Network (SDSN) som har till uppdrag att sprida angelägen högre utbildning över hela världen.

Studenter från världens alla hörn

Och hela världen deltar verkligen, berättar Lisa Deutsch. Förra omgången kom deltagarna från Indien, Kina och övriga Asien, nästan samtliga länder i Latinamerika, flera afrikanska länder, Nordamerika och Europa. Då slutförde så många som femton procent kursen.

– Det låter kanske inte så mycket men är ungefär dubbelt så många som vanligen slutför en mooc, säger Lisa Deutsch.

Kursen består av ett 40-tal filmade föreläsningar, bland annat med centrets chef Johan Rockström, batterier med flervalsfrågor samt annat material. En mooc skiljer sig från andra onlinekurser då den är tillgänglig för så många. Det minskar möjligheterna till lärarledd reflektion.

– Vi har helt enkelt inte resurser att ge så många studenter personlig återkoppling, säger Lisa Deutsch.

Det krävs ändå mycket arbete för att sätta ihop en bra mooc. Allt kursmaterial har utvecklats från grunden och hon uppskattar att arbetsgruppen på centret lade ned flera månader på att förbereda och genomföra den första mooc-kursen.

– Vi har ett bra team och jobbade hårt. Det krävde en del mer tid än jag hade räknat med men jag är nöjd med resultatet. Sedan var jag helt nybörjare och är kanske lite övernitisk. Jag ville gå till grunden och lära mig hur online-pedagogik fungerar, säger hon.

Hundratals kreativa utvärderingar

Att så pass många hängde på ända till slutet överraskade henne.

– Det massiva gensvaret var verkligen häftigt. Vi hade en frivillig avslutningsuppgift. Studenterna fick, om de ville, skicka in en kreativ tolkning av sina insikter från kursen. Vi fick in över hundra videor, sånger och dikter. Det var otroligt givande att se att vi hade inspirerat så många att ta sig an miljöutmaningarna vi står inför på sina egna sätt, berättar hon.

Kommande mooc, som börjar 14 september, innehåller flera nyheter. Bland annat är hela materialet översatt till spanska och delar av materialet till en rad andra språk. Därtill är filmerna försedda med textning. Lärarnärvaron ska också öka.

– Vi ber lärarna att vara tillgängliga för frågor den vecka just deras filmer ska visas. Det ger så mycket och är uppskattat av studenterna att kunna chatta med läraren, säger hon.

Erfarenheterna från mooc-kurserna har dessutom lett till en genomgång av de redan befintliga kurserna på centret.

– Vi gav vår första onlinekurs i januari och nu går vi igenom alla andra kurser. Vi vill använda denna pedagogik för att kunna erbjuda studenterna större flexibilitet och för att maximera det aktiva utbytet med lärarna under den tid som spenderas i klassrummet, säger Lisa Deutsch.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna