Publicerad 2017-09-21

This post is also available in English

Ny satsning på rening av läkemedel

MistraPharma gjorde under sin åttaåriga programperiod stora framsteg när det gäller att kartlägga läkemedels komplexa miljöpåverkan. Samtidigt utvecklades teknik för att rena bort läkemedelsrester från avloppsvatten. Forskningsframgångar som regeringen nu följer upp i två nya satsningar.

När forskningsprogrammet MistraPharma avslutades 2015 hade forskare lyckats lägga ett avancerat pussel som gör att vi idag har en betydligt större förståelse för läkemedels komplexa miljöpåverkan.

Programmet lyckades uppnå ökad medvetenheten om vilka konsekvenser läkemedelsrester i avloppsvatten kan ge upphov till och ta fram bättre reningstekniker.

Kunskaper som nu kommer till praktisk användning. Bland annat i ett nytt reningsverk som invigdes i augusti i Linköping. Det är Sveriges första fullskaliga reningsverk som kan rena läkemedel och andra farliga ämnen från avloppsvatten. Kostnaden för investeringen har varit 25 miljoner kronor.

Regeringen ser projekt som en föregångare och vill nu ge statligt stöd för att fler kommuner ska kunna följa efter.

Därför satsar regeringen 165 miljoner kronor under tre år på reningsverk som vill installera avancerad rening av avloppsvatten. Pengarna kommer att fördelas via Naturvårdsverket.

Regeringen satsar även 5 miljoner kronor per år för att etablera ett centrum för läkemedel och miljö. Tanken är att centret ska sprida kunskap och främja dialog om läkemedels miljöeffekter. Pengarna går till Läkemedelsverket och bedömningen är att centret kan vara i gång under första halvåret 2018.

Enligt regeringen är centrumet ett resultat och naturlig förlängning av forskningsprogrammet MistraPharma.

Text: Per Westergård