Publicerad 2018-02-07

This post is also available in English

Nytt forskningsprojekt ska minska utsläppen av mikroplaster

En tidigare forskningsrapport från Mistra Future Fashion visade att tvätt av textilier leder till stora utsläpp av mikroplaster. Kunskap som nu tas tillvara i ett nytt forskningsprojekt. Målet är att skapa kläder som inte släpper ifrån sig mikroplaster.

Problemet med en ökad mängd mikroplaster i haven har uppmärksammats alltmer under senare år. En del vet vi; plast nedbruten till mikroskopisk storlek ställer till det för alla som lever i haven. Annat är mer oklart; till exempel varifrån all mikroplast kommer. En rapport ”Microplastics shedding from polyester fabrics” från Mistra Future Fashion och RISE IVF som publicerades i början av året kunde dock visa att tvätt av textilier är en av de största källorna.

Nu har RISE IVF fått i förtroende att leda ett nytt forskningsprojekt. Målet är att de ska hjälpa textilindustrin att skapa syntetiska tyger som inte släpper ifrån sig mikroplaster. Projektet kommer även att undersöka hur tvättmaskiner är konstruerade, och om de kan kompletteras med ett filter för att på så sätt minska utsläppen av mikroplaster.

– Det är mycket viktigt att undersöka utsläppen och begränsa exponeringen. Vi behöver även ökad kunskap om fiberförlusten från olika textilier, och det är det vi ska göra i det nya projektet. En information som i sin tur kan hjälpa företag att designa kläder med minimal fiberavgivning, säger Christina Jönsson på RISE IVF.

Just nu är 20 företag engagerade i projektet men fler är på väg in.

Några av de slutsatser som det nya forskningsprojektet tar med sig från Mistra Future Fashions och RISE IVF:s tidigare rapport är kunskapen om hur mikroplast frigörs från polyesterväv. De identifierade även tre sätt som kan minimera spridningen av mikroplaster från textilier. Handfasta och relativt enkla åtgärder som snabbt kan implementeras. Rapporten visade även att en hel del kunskap saknas. Här är det nya programmet nu tänkt att kunna ta vid.

Läs RISE IVFs pressmeddelande här.

Text: Per Westergård