Publicerad 2016-12-19

Nytt magasin om evidensbaserad miljövård

Hur systematiska utvärderingar gör att miljöinsatser kan bygga på de bästa forskningsrönen går att läsa om i ett nytt magasin från Mistra EviEM. Där presenteras även behoven av bättre underlag för beslutfattare och vilka kunskaper som kom ut av en stor utvärdering om våtmarker som fosfor- och kvävefällor.

I det nya magasinet Kunskap & Förändring går det bland annat att läsa personliga intervjuer, fakta och reportage om kunskap om en bättre miljövård. Publikationen har tagits fram av Mistra EviEM efter den första internationella konferensen för evidensbaserad miljövård tidigare i höstas. I magasinet intervjuas bland annat Andrew Pullin som myntat begreppet evidensbaserad miljövård och arbetat för att etablera verksamheter som bidrar till en miljövård som står på vetenskaplig grund.

Även beslutsfattare intervjuas om sin syn på behovet av vetenskapliga underlag, och det går att läsa om möjligheter och hinder vid gränsöverskridande forskningssamarbeten samt om hur det bäst går att förmedla vikten av att ha en miljövård baserad på vetenskaplig kunskap. Dessutom diskuteras Mistra EviEM:s systematiska utvärdering om våtmarker som fosfor- och kvävefällor för minskad övergödning.