Publicerad 2016-12-19

Nytt program om geopolitik och hållbar utveckling

I vår startar ett forskningsprogram med fokus på geopolitik och hållbar utveckling.
– Det geopolitiska landskapet förändras hela tiden. Programmet ska leverera ett bättre och mer tillämpligt beslutsunderlag än vad som finns tillgängligt idag, säger Johan Edman som är ansvarig för programmet på Mistra.

Klimatavtalet från Paris är klubbat, nu gäller det att gå från ord till handling. För att kunna fatta väl underbyggda beslut krävs så korrekta förutsägelser om framtiden som möjligt. Frågorna som söker svar är många. Det kan handla om allt från vad som kommer att hända med oljepriset till vad demografiska förändringar, ökad miljöpåverkan och konkurrens om naturresurser i Mellanöstern och Afrika kommer att få för konsekvenser för social stabilitet och ökad migration till Europa.

För att bättre kunna förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster startar Mistra nu forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.

Programmet kommer att ledas av Stockholm Environment Institute (SEI) men kommer även att engagera forskare från Linköpings, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet samt SIPRI. Framförallt är det institutioner med inriktning mot statsvetenskap, ekonomisk historia och freds- och konfliktforskning som kommer att delta i arbetet. Med i konsortiet finns även det tyska forskningsinstitutet Adelphi och brittiska E3G. Dessutom kommer ett stort antal myndigheter, företag och frivilligorganisationer att involveras.

Programchef blir Björn-Ola Linnér, klimatpolitikforskare och professor vid Linköpings universitet. Programtiden blir fyra år och den totala budgeten 58 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor kommer från Mistra. Programstart beräknas till våren 2017.

Mistra Geopolitics syfte är att kritiskt granska och utforska samspelet mellan geopolitisk utveckling och miljö- och naturresursrelaterade förändringar. Det handlar bland annat om hur samhället bör utformas och kapaciteten förstärkas för att både kunna möte en ökad resursknapphet och säkerställa en positiv utveckling. Programmet ska även generera stöd och konkreta underlag för att ta fram strategier för Sverige och svenska aktörer för att de på så sätt bättre ska kunna möta geopolitiska osäkerheter. Lika viktigt blir att ta tillvara de möjligheter som skapas genom innovation och teknisk utveckling inom området.

– Vi är nöjda med att konsortiet i sin ansökan har varit tydliga med att de vill gå från ett enögt fokus på hot till att även se möjligheter.  I slutändan hoppas vi att programmet ska leverera ett bättre och mer tillämpligt beslutsunderlag inom området, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Konkret kommer programmet att bestå av fem olika arbetsområden. De fyra första ska utifrån olika utgångspunkter analysera relationen mellan geopolitik och hållbar utveckling. Resultaten från dessa ska sedan föras samman i det femte delområde där ett mål är att synliggöra både Sveriges framtida risker och möjligheter.

– Vi har stora förhoppningar om att programmet kommer att skapa en tydlig samhällsnytta, säger Johan Edman.