Publicerad 2016-12-19

Nytt projekt undersöker mikropartiklar från polyestertyg

Mistra Future Fashion startar projektet Microplastics för att undersöka sambandet mellan textilegenskaper och hur polyestertyger utsöndrar mikropartiklar förorenar havsmiljöer.

När mikroskopiska plastpartiklar från polyestertyg kommer ut i havet, bidrar de till kemiska föroreningar som hotar den marina miljön. Med projektet Microplastics vill Mistra Future Fashionlänk till annan webbplats fylla det kunskapsgap som finns i forskningen om vad som styr utsöndringen av partiklar från polyestertyger.

Orsaken bakom den ökande mängden plastpartiklar i marina vattendrag är inte känd, men några av de få studier som hittills gjorts pekar på att tvätt av textilier är en viktig orsak. Microplastics som leds från RISE IVF ska ta fram kunskap samt ett teoretiskt ramverk för hur man dels konstruerar och dels tar hand om polyestertyger för att minimera plastpartiklarnas spridning. Projektet är en pilotstudie tillsammans med tre företag som är partners i Mistra Future Fashion; Boob Design, Filippa K och H&M.