Publicerad 2015-04-01

Ont om tillämpad miljöforskning på AAAS-möte

Årets upplaga av vetenskapskonferensen AAAS innehöll mycket om datahantering, Big Data, och visualisering. Även om det var tunnsått med tillämpad miljöforskning på mötet fanns det några guldkorn för Mistra.

Det årliga AAAS-mötet som arrangeras av American Association for the Advancement of Sciences är den största vetenskapliga konferensen i världen. Cirka 9 000 forskare, praktiker, beslutsfattare och journalister och andra samlades i mitten av februari för att bevista hundratals seminarier, föredrag och workshopar. I år hölls konferensen i San José på amerikanska västkusten.

Huvudteman för årets AAAS var Innovations, Information and Imaging. Det innebär att mycket kom att handla om Big Data och olika sätt att analysera de stora datamängder som blir allt tillgängligare med olika grafiska visualiseringstekniker. Alltså mer om nya metoder än tillämpbara forskningsrön.

Miljöforskningen stod inte högst på dagordningen detta år, men ett tema kring klimatförändring, miljö och ekologi presenterades. Flera seminarier inom det blocket handlade också om nya sätt att åskådliggöra klimatdata, men även om hur visuell teknik kan användas som slagträ för att driva olika teser. Michael E. Mann från Pennsylvania State University höll ett föredrag på det temat med titeln: The Hockey Stick and the Climate Wars. Ett annat seminarium handlade om behovet av ökad avkastning från jordbruket och utmaningen att få maten att räcka till jordens befolkning.

Bra omvärldsbevakning

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig på Mistra var på plats i Kalifornien.

– AAAS- möten har genom åren varit en bra omvärldsbevakning för Mistra. Det är en bred konferens med både ämnesspecifika och mer översiktliga seminarier och föreläsningar.

Hon lyfter bland annat fram seminarier som belyste forskningskommunikationens utmaningar, med svårigheten att göra sig hörd på en arena där vem som helst kan påstå i stort sett vad som helst, utom forskarna som måste hålla sig till sanningen.

– Mötena är även ett tillfälle att få träffa forskare, liksom kollegor från andra finansiärer som ofta är på plats, säger Malin Lindgren.

Hon och flera andra slogs dessutom av det faktum att så många föredragshållare hade problem med tekniken.

– Filmer gick inte att spela upp och nätverk strulade. Lite smålustigt med tanken på närheten till Silicon Valley.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna