Publicerad 2018-03-21

This post is also available in English

Oviljan att ta till sig fakta oroar forskare vid AAAS

Mistra bevakade även i år det stora vetenskapsmötet anordnat av amerikanska AAAS (American Association for the Advancement of Science). Som vanligt täcker seminarierna många vetenskapsområden. En trend var att seminarier om kommunikation ur olika perspektiv och varför vissa grupper inte tar till sig fakta tycks öka. Flera av talarna på konferensen gav uttryck för en stor oro vad gäller de minskade basanslagen till forskning i USA.

Värd för årets konferens som ägde rum i februari var Austin. Stadens slogan är Austin – Keepin’ it weird. Det beror enligt uppgift på två saker – de är ett fäste styrt av demokraterna i det i övrigt republikanska Texas, samt att de är en universitetsstad. Nu var det någon som påstod att devisen är resultatet av en felstavning, det skulle vara Austin – Keepin’ it wired. Austin har utvecklats ekonomiskt väl de senaste åren och de har byggt upp en egen Silicon Valley kallad Silicon Hills.

Antalet seminarier om kommunikation ur olika perspektiv har ökat på AAAS och fler och fler verkar vara överens om att det inte finns något underskott av information. Frågan om att ”nå ut” är inte lika intressant som den var för några år sedan. Idag analyserar man mer vilka faktorer som gör att olika personer och grupper inte tar till sig fakta.

En annan spaning var att miljöfrågor nu känns integrerade i nästan alla forskningsområden istället för att vara enskilda frågor. Många presentationer både från forskare och industri tog avstamp i utmaningen att föda och ta hand om en global befolkning på 9.5 miljarder människor.

En talare med Mistrakoppling hittades i programmet – Anders Hagfeldt från det tidigare Mistraprogrammet Ångström Solar Center. Han talade om solceller i perovskitmaterial som rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren.

Konferensens näst sista plenarföredrag hölls av Katharine Hayhoe, hon är klimatforskare från Texas Tech University och höll ett lysande föredrag där hon ställde frågan, What happens when facts are not enough? Hayhoe menar att det visst går att ändra människors, ibland cementerade, åsikter om klimatförändringen.

Allra sista talade tidigare vicepresidenten Joe Biden, han kom direkt från en resa till München och verkade inledningsvis lite sliten då han talade om cancerforskning där han har ett stort engagemang. Men efter en stund hände något, han lutade sig fram i talarstolen, skärpte blicken, höjde rösten och gav uttryck för en stor frustration vad gäller USA:s nuvarande forskningspolitik. Biden var inte ensam på konferensen om att ge uttryck för en oro vad gäller de minskade basanslagen till forskning i USA.

Det var många aktiviteter i Austin denna februarivecka. På helgen gick dessutom Austin maraton av stapeln.

Text: Malin Lindgren