Publicerad 2017-02-16

Plast av potatis visar potentialen för biobaserade material

Nu finns en ny potatissort med lågt glykemiskt index. Stärkelsen i den går att använda som råvara för biobaserad plast. Bland annat har forskargrupper på SLU tillverkat ett kompositmaterial av potatisstärkelsen och veteproteiner.

Den genetiskt modifierad potatisen har till skillnad från vanlig potatis många långa kedjor av glukos i stärkelsemolekylerna. Forskarna vid SLU har bland annat använt stärkelsen som en del i ett kompositmaterial. Stärkelsen kan smältas samman med proteiner från vete till ett material som går att göra starkare, styvare eller mer töjbart.

Genom att skräddarsy blandningar av växtproteiner och stärkelse molekylärt och biokemiskt kan man designa material för olika användningsområden, till exempel förpackningar och plastfilm. Förutom att materialen går att göra från bioråvaror kan de komposteras när de inte längre används.

Studien finansierades av bland andra Mistra Biotech. Forskningsprogrammet står dessutom bakom ytterligare en studie som fokuserar på potatis. En ny vetenskaplig artikel har kartlagt odling, konsumtion och förädling av potatis i Sverige, Norge och Finland. Bland annat visar den att arbetet med att ta fram nya potatissorter har minskat kraftigt och forskarna föreslår att länderna slår ihop sina potatispåsar och samarbetar för att ta fram nya förbättrade sorter.