Publicerad 2015-12-17

Potentialen för satsning på hållbar konsumtion undersöks

Nu har en internationell arbetsgrupp utsetts för att ta fram en bakgrundsrapport om hållbar konsumtion. Rapporten ska vara klar i maj 2016 och blir då ett underlag för Mistras styrelse inför en eventuell programutlysning inom hållbar konsumtion.

Ordförande för gruppen är Lucia A. Reisch, professor vid Copenhagen Business School och även ledamot i styrelsen för Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM). Övriga deltagare i arbetsgruppen är Arnold Tukker vid universitetet i Leiden, John Thøgersen vid universitetet i Aarhus och Maurie Cohen vid New Jersey Institute of Technology.