Publicerad 2019-09-05

This post is also available in English

Powering Tomorrow’s Industry – Energiinfrastruktur i framtidens industrilandskap

Mistra undersöker nu förutsättningarna för ett forskningsprogram med fokus på energisystemets omvandling och det nya industrisamhället.

Som ett led i att fördjupa vår förståelse av området bjöd vi den 4 september in till en workshop med experter från myndigheter, industri och flera skilda akademiska discipliner som lyfte nya idéer och bidrog med intressanta perspektiv. I nästa steg kommer Mistra att sätta samman en internationell expertpanel vars uppdrag blir att ta fram en bakgrundsrapport.

Mistras styrelse tar sedan ställning rapporten och beslutar om ev utlysning. Denna planeras i så fall till första delen av 2020. Programansvariga på Mistra är Linda Bell och Christopher Folkesson Welch