Publicerad 2015-09-10

REES rivstartar i Söderköping

Nystartade Mistraprogammet REES som ska bidra till omställning till en cirkulär ekonomi har startat med besked. Nio doktorander har anställts och en första vetenskaplig artikel är publicerad. Den 5 oktober äger en kick-off rum i Söderköping.

Målet för REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking) är att utveckla kunskap och idéer som leder till en cirkulär ekonomi, byggd på slutna materialflöden.

Det kräver en helhetssyn kring frågor om policy, affärsutveckling samt produkt- och materialdesign. De nya doktorandtjänsterna, tre på varje deltagande lärosäte, är tänkta att komplettera varandra i så måtto. De har inriktning mot policyfrågor (Lund), mot miljösystemanalys (Chalmers) och produktutveckling (Linköping).

– Det är en variant av forskarskola. Men vi har inte bara gemensamma kurser som i en forskarskola utan vi försöker också samordna projekten, säger Mattias Lindahl, programchef för REES.

Forskarna lär av varandra

Han vill att de olika doktorandprojekten ska korsbefrukta varandra, både när det gäller vetenskapligt innehåll och i praktiskt arbete. Bland annat tänker han sig att doktoranderna ska hjälpa varandra i empiriinsamling. Om en doktorand exempelvis intervjuar ett företag så kan en annan antingen följa med eller skicka med frågor. Det är en metod som Mattias Lindahl har använt sig av förut.

– Det blir effektivt och dessutom får doktoranderna ta del av varandras analyser, säger han.

Mattias Lindahl talar om överhörning, att de olika doktorandprojekten ska avlyssna och dra nytta av varandra. De har sinsemellan olika fokus men analyserna behöver knytas samman.

– Om man gör förändringar på policynivå så får det konsekvenser på produktutveckling och på affärsmodeller. Vi försöker ta ett bredare grepp om cirkulär ekonomi och därför ska vi också ha ett tätare samarbete på handledarnivå, säger Mattias Lindahl.

Jobbannonsen för de nio doktorandtjänsterna sattes in i maj, i tidningen Ny Teknik.

– Vi valde att inte fokusera annonsen mot doktoranderna utan mer att informera om REES. Vi ville visa mot industrin att nu var vi igång. Att vi skulle få duktiga doktorander var vi övertygade om.

Hoppas på synergieffekter

Den 5 oktober träffas doktoranderna och handledarna när programmet har kick-off i Söderköping med värdskap hos ett av de tolv medverkande stora och små företagen. De följande dagarna kommer en mängd aktiviteter äga rum där doktoranderna och programmets övriga medverkande möts.

Mattias Lindahl är glad över att få testa de idéer han burit på i ett större program. Det krävs viss volym för att skapa de synergieffekter han talar om. Han är särskilt nöjd med samarbetet kring ansökan, som helt och hållet skedde på distans mellan de olika medverkande lärosätena.

– Vi hade inte ett enda fysiskt möte. Allt skedde via skype, telefon och email. Vissa av oss hade inte ens träffats innan vi satte igång.

Ansökan ska nu ligga till grund för publicering av artiklar. Mattias Lindahl vill se mer samarbete mellan universiteten.

– Sverige är för litet för att universiteten ska konkurrera. Vi borde bli bättre på att samarbeta mot utlandet. Om vi kan skapa unioner och allianser så blir vi väldigt starka. Det skulle också locka hit företag om de såg att det fanns en bulk av bra forskning, forskare och studenter inom ett visst område. Det är något som finansiärer borde tänka på, säger Mattias Lindahl.

Programmet befinner sig i uppstart. Man inväntar bland annat att några internationellt rekryterade doktorander ska anlända. Men en publicering har redan hunnits med, i Nordic Environmental Law Journal.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

FAKTA: REES (RESOURCE-EFFICIENT AND EFFECTIVE SOLUTIONS BASED ON CIRCULAR ECONOMY THINKING)
Uppgift: Att med kunskap och innovativa idéer bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi, det vill säga ett samhälle som bygger på slutna materialflöden.
Programtid: 2015–2020
Mistra satsar: 42 msek, övriga intressenter lika mycket i pengar eller egna insatser.
Medverkande: Tolv företag samt två kommuner och ideella organisationer.
Programchef: Mattias Lindahl, Linköpings universitet